ติดต่อเรา

สำนักงานใหญ่-สำนักงานแม่กลอง/สมุทรสงคราม

69/5 หมู่ที่5 ถนนพระราม2 ตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง สมุทรสงคราม 75000
โทรศัพท์ : 034-771444
โทรสาร : 034-771025

โรงงาน/สำนักงานเพชรบุรี
62-62/1 หมู่2 หนองชุมพล เขาย้อย เพชรบุรี 76140 โทรศัพท์ : (032) 899881-4 โทรสาร : (032) 899885
โรงงานสงขลา

98 หมู่ 13 ถ.เพชรเกษม กม. 1232 ต.บางเหรียง อ.ควนเนียง จ.สงขลา 90220 
โทรศัพท์ : 074-890-765-7 
โทรสาร : 074-890-769