โครงการเด็กกับผู้ใหญ่ใจดีประจำปี 2562

บริษัท ไทยลักซ์เอ็นเตอร์ไพรส์(ประเทศไทย) จ ากัด ในเครือ บริษัท พีพี ไพร์ม จ ากัด (มหาชน) มอบกระเช้า และปฏิทิน เนื่องในวันขึ ้นปี ใหม่ 2562 แก่หน่วยงานราชการ และลูกค้าตัวแทนจ าหน่าย ผู้สนับสนุนบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา โดยกระเช้าของขวัญปี ใหม่ ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์เกรดพรีเมี่ยมจากคู่ค้า และลูกค้าเกษตรกร ได้แก่ 1. กาแฟเกรดพรีเมี่ยมจาก Dheva Specially Coffee Lab ที่ค้นคว้าตั ้งแต่สายพันธุ์ การคั่ว การส่งกาแฟสู่ตลาดระดับพรีเมี่ยม จนชนะการประกวด จากประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ด้วยคะแนน 9.1ซึ่งเป็ นอันดับที่ 2ของโลก 2. น ้าผึ ้งจากดอกไมยราบ ซึ่งสามารถเก็บได้ปี ละ 1 ครั ้ง ในช่วงฤดูหนาวเท่านั ้น […]

มอบของขวัญ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปี ใหม่ 2562

บริษัท ไทยลักซ์เอ็นเตอร์ไพรส์(ประเทศไทย) จ ากัด ในเครือ บริษัท พีพี ไพร์ม จ ากัด (มหาชน) โดยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ จัด โครงการเด็กดีใจ กับผู้ใหญ่ใจดี ประจ าปี 2562 เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ร่วมกับส่วนราชการจังหวัดเพชรบุรี ณ ลานรัฐพิธี ศาลากลาง จังหวัดแพชรบุรี โดยมี นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็ นประธานในการกล่าวเปิ ดงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ ประชาชนตระหนักถึงความส าคัญของเด็ก ตลอดจนให้เด็กรู้จักหน้าที่ของของตน อยู่ในระเบียบวินัยอันดี มีจิตอาสา เพื่อที่จะเป็ นก าลัง ในการพัฒนาชาติต่อไปในอนาคต โดยภายในงาน ได้มีการจัดกิจกรรมสันทนาการให้เด็กๆ ได้ร่วมสุนก พร้อมของรางวัลเสริมสร้างพัฒนาการมากมาย เช่น จักรยาน, ชุด Lego, ชุดแป้ งโดว์เป็ นต้น ตลอดจนมีบริการอาหาร และเครื่องดื่มฟรีตลอดงาน […]

งานส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2562

บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในเครือ บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) นำโดย พลเอกเชาวฤทธิ์ ประภาจิตร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ร่วม) และ นายณสุ จันทร์สม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ร่วม) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงาน ร่วมจัดงานส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2562 โดยในช่วงเช้าเป็นการทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ และในช่วงเย็นเป็นงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมการแสดงจากพนักงาน รวมไปถึงการจับฉลากของรางวัลให้แก่พนักงานทุกคน และรางวัลพิเศษอื่น ๆ อีกมากมาย เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2562 ณ บจก.ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จ.เพชรบุรี

Big Cleaning Day” พีพี ไพรม์ ทำดีด้วยหัวใจ ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2562

“Big Cleaning Day” พีพี ไพรม์ ทำดีด้วยหัวใจ ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2562 คณะผู้บริหาร นำโดย นายนันท์ธุวพล จิรโชติอนันตญา ผู้อำนวยการสายปฏิบัติการ และพนักงาน บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) ร่วมมือ ร่วมใจ ดำเนินกิจกรรม Big Cleaning Day ณ โรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ำ จ.เพชรบุรี และ จ.สงขลา โดยแบ่งโซนพื้นที่ทำความสะอาดทั่วทั้งโรงงาน อาทิ โรงผลิตอาหารกุ้ง/อาหารปลา/อาหารสัตว์เลี้ยง, คลังเก็บวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูป, ลานขึ้น-ลงสินค้า และพื้นที่อื่นๆ โดยรอบโรงงาน เพื่อสะสาง ซ่อมแชม บำรุงรักษา เครื่องมือ เครื่องจักร คลังสินค้า ฯลฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการสร้างบรรยากาศในพื้นที่ทำงานให้สะอาด สะดวก ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ นอกจากนี้ยังเป็นการทำดีด้วยหัวใจ ส่งท้ายปีเก่าเพื่อต้อนรับสิ่งดีๆ ในปีใหม่ 2562 ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 […]

งานสัมมนาแถลงผลการดำเนินโครงการจัดทำมาตรฐานการประเมินประสิทธิภาพฯ

ตัวแทนบริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) เข้ารับเกียรติบัตร ในงานสัมมนาแถลงผลการดำเนินโครงการจัดทำมาตรฐานการประเมินประสิทธิภาพเครื่องจักรอุปกรณ์ที่มีนัยสำคัญของโรงงานควบคุม เพื่อใช้งานโปรแกรมในการวิเคราะห์หาเครื่องจักรอุปกรณ์ที่มีนัยสำคัญ นำไปสู่การจัดทำมาตรการอนุรักษ์พลังงานที่เหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุดกับระบบการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุม ซึ่งกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) จัดขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก นายพิชา สุทธิวรกุล วิศวกรชำนาญการ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน เป็นผู้มอบเกียรติบัตร ณ ห้องเมจิก 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561

1 2 3 19