ความยั่งยืน

ความยั่งยืน “พีพี ไพร์ม”

-กลยุทธ์ด้านความยั่งยืน
-แนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน

 

 

ความยั่งยืน “พีพี ไพร์ม”

สร้างสรรค์พลังเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน (Empowering For Sustainability)

ตลอดระยะเวลา 32 ปี ที่ผ่านมาในการดำเนินธุรกิจ ด้วยวิสัยทัศน์ที่มุ่งไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง บริษัท  พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ  เชื่อมั่นว่า “คน” คือพลังสำคัญของทุกธุรกิจ โดยเป้าหมายสูงสุดของบริษัทฯ คือการทำให้ชีวิตของผู้คนในสังคม มีความมั่นคงและยั่งยืน จึงดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน  ให้ผลตอบแทนที่มั่นคง และมีศักยภาพในการเติบโตสูงในอนาคต ควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้แก่มีผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเป็นสำคัญ อาทิ ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ลูกค้า คู่ค้า สื่อมวลชน ชุมชน ตลอดจนบุคลากรในองค์กร

โดยมีการดำเนินโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) ที่เป็นรูปธรรมมามากว่า 13 ปี และมีการจัดตั้งคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR Committee) เมื่อปี 2559 เพื่อกำกับดูแล กำหนดนโยบาย กลยุทธ์  แนวทางปฏิบัติ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย ตลอดจนสนับสนุน ควบคุม ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้

“พีพี ไพร์ม” ยังมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์อนาคตที่ดี สำหรับเยาวชน และเกษตรกรไทย   รวมถึงชุมชนรอบข้าง  ผ่านโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ ที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นรูปธรรม และมีความยั่งยืน และเป็นรูปธรรม มากกว่า 13 ปี ทั้งในระดับประเทศ และ ระดับชุมชน โดยสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ และครอบคลุมทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ สิ่งแวดล้อมสังคม และ เศรษฐกิจ (ESG : Environment  Social and Governance)

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2560 (PDF)

ปฎิทิน กิจกรรม/โครงการความยั่งยืน/โครงการความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)

September 2019
MTWTFSS
« Aug  
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 

    แบบประเมินความพึงพอใจ โครงการสานต่อความพอเพียง สู่ประมงโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไทย

    ดาวน์โหลดเอกสารเพื่อความยั่งยืน (เพิ่มเติม)