ความยั่งยืน

ความยั่งยืน “พีพี ไพร์ม”

  • กลยุทธ์ด้านความยั่งยืน
  • แนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน

 

 

Slider

ความยั่งยืน “พีพี ไพร์ม”

สร้างสรรค์พลังเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน (Empowering For Sustainability)

ตลอดระยะเวลา 32 ปี ที่ผ่านมาในการดำเนินธุรกิจ ด้วยวิสัยทัศน์ที่มุ่งไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง บริษัท  พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ  เชื่อมั่นว่า “คน” คือพลังสำคัญของทุกธุรกิจ โดยเป้าหมายสูงสุดของบริษัทฯ คือการทำให้ชีวิตของผู้คนในสังคม มีความมั่นคงและยั่งยืน จึงดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน  ให้ผลตอบแทนที่มั่นคง และมีศักยภาพในการเติบโตสูงในอนาคต ควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้แก่มีผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเป็นสำคัญ อาทิ ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ลูกค้า คู่ค้า สื่อมวลชน ชุมชน ตลอดจนบุคลากรในองค์กร

โดยมีการดำเนินโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) ที่เป็นรูปธรรมมามากว่า 13 ปี และมีการจัดตั้งคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR Committee) เมื่อปี 2559 เพื่อกำกับดูแล กำหนดนโยบาย กลยุทธ์  แนวทางปฏิบัติ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย ตลอดจนสนับสนุน ควบคุม ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้

“พีพี ไพร์ม” ยังมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์อนาคตที่ดี สำหรับเยาวชน และเกษตรกรไทย   รวมถึงชุมชนรอบข้าง  ผ่านโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ ที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นรูปธรรม และมีความยั่งยืน และเป็นรูปธรรม มากกว่า 13 ปี ทั้งในระดับประเทศ และ ระดับชุมชน โดยสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ และครอบคลุมทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ สิ่งแวดล้อมสังคม และ เศรษฐกิจ (ESG : Environment  Social and Governance)

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2560 (PDF)

ปฎิทิน กิจกรรม/โครงการความยั่งยืน/โครงการความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)

May 2019
MTWTFSS
« Apr  
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 

    ดาวน์โหลดเอกสารเพื่อความยั่งยืน (เพิ่มเติม)