การประชุม Public Presentation บมจ.พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน)

Arrow
Arrow

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) จัดประชุม Public Presentation เพื่อให้ข้อมูลแก่นักลงทุนและผู้เกี่ยวข้อง กรณีการขึ้นเครื่องหมาย C  ในวันศุกร์ที่ 12 มี.ค. 2564 ณ  บมจ.พีพี ไพร์ม สำนักงานเลขที่ 486 โครงการพีเพิลพาร์ค อาคาร E1 ชั้น 3 ถนนอ่อนนุช แขวงอ่อนนุช แขวงสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

Total Page Visits: 2320 - Today Page Visits: 2