ตราสัญลักษณ์

อัตลักษณ์ของ Logo ที่สะท้อนถึงความเป็นตัวตนของ บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) หรือ PP PRIME
ดำเนินธุรกิจภายใต้แนวคิดของความยั่งยืน การพัฒนาทางด้านนวัตกรรม และความรับผิดชอบ คือสิ่งสำคัญที่สุด รับผิดชอบต่อผู้คนในสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ

PP
คือ  People

PRIME
คือ  สิ่งที่ดีที่สุด

Design : ตราสัญลักษณ์  (LOGO)

ออกแบบโดยใช้ Golden Ratio ในการสร้างตัว P เพื่อให้เกิดความมั่นคง สมดุล และแข็งแรง ให้ตัวอักษรมีส่วนที่เชื่อมกันด้วยการ Overlap สื่อถึงการทำงานร่วมกันขององค์กรในการไปสู่เป้าหมายสูงสุด อย่างเป็นระบบระเบียบและเป็นรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

การใช้งานตราสัญลักษณ์ของ PP PRIME บนพื้นสีอ่อน ประกอบไปด้วย

       

      1.ตราสัญลักษณ์แนวตั้ง (Corporate Logo Vertical)

 

       2.ตราสัญลักษณ์แนวนอน (Corporate Logo Horizontal)

การใช้งานตราสัญลักษณ์ของ PP PRIME บนพื้นสีเข้ม ประกอบไปด้วย

        

      1.ตราสัญลักษณ์แนวตั้ง (Corporate Logo Vertical)

 

     2.ตราสัญลักษณ์แนวนอน (Corporate Logo Horizontal)

Primary Colours ที่ใช้ภายในองค์กร ประกอบด้วย เฉดสี หลัก ดังนี้

1.Blue (Pantone 2728 C)

2.Gold (Pantone 2728 C)

Secondary Colours เป็นค่าสี ที่เข้มและสดขึ้น จากเฉดสีหลัก ใช้สำหรับการไล่น้ำหนักเท่านั้น