ธุรกิจอื่นๆ

กรรมการ

ม.ล. พรรณเพียงเดือน สังคหะพงศ์
กรรมการ

ดร.เด่นชัย อัครเดชเดชาชัย
กรรมการ

คุณธีระ กิติจารุรัตน์
กรรมการ

คุณอุทัยวรรณ เรืองโรจน์วิริยา
กรรมการ

การลงทุนในธุรกิจอื่น ๆ ทั่วโลก โดย บริษัท ทีลักซ์ โกลบอล บิสซิเนส จำกัด ซึ่งจะลงทุนในกลุ่มธุรกิจที่เติบโตเร็ว  เพิ่มศักยภาพเพื่อความก้าวหน้าในธุรกิจ  ผ่านนวัตกรรมที่สร้างความยั่งยืนให้ชุมชนและเศรษฐกิจ

จากการเล็งเห็นโอกาสในการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์  บริษัทฯจึงเข้าไปร่วมลงทุนกับบริษัท ริช พาร์ทเนอร์ส จำกัด ในโครงการริเวอร์ไซด์ ที่ตั้งอยู่บนทำเลทองริมแม่น้ำ ใจกลางเมืองดานัง ประเทศเวียดนาม  ซึ่งพัฒนาโดยบริษัท ซัน ฟรอนเทียร์ อินเวสท์เม้นท์  โดยบริษัทฯจะมีสิทธิในการจำหน่ายและได้รับผลตอบแทนทั้งหมดจากการจำหน่าย ห้องชุดพักอาศัยของโครงการริเวอร์ไซด์ เนื่องจากบริษัทได้คัดเลือกและตกลงกับผู้ร่วมทุน คิดเป็นพื้นที่รวมประมาณไม่ต่ำกว่า 50% ของโครงการ