ร่วมบริจาคโลหิตกับเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี ประจำปี 2564

Arrow
Arrow

คณะผู้บริหารและพนักงาน​บมจ.พีพี ไพร์ม​ และบริษัท​ในเครือ​ บจก. ไทยลักซ์​ เอ็น​เตอร์ไพรส์​ ประเทศ​ไทย ร่วมบริจาคโลหิตกับเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี ประจำปี 2564 เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะขาดแคลนโลหิตและเป็นการสำรองโลหิตหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งถือเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมที่ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์อย่างแท้จริง ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ข้อ 3 เรื่อง การมีสุขภาพ และความเป็นอยู่ที่ดี สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีส่งเสริมสวัสดิภาพสำหรับทุกคนทุกวัย จัดขึ้นภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด โดยมีการรักษาความสะอาด อุปกรณ์ สถานที่ และสุขอนามัยของผู้มาบริจาคโลหิต รวมถึงบุคลากรที่ปฏิบัติงาน เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีความเสี่ยงในการแพร่เชื้อ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี

Total Page Visits: 360 - Today Page Visits: 0