หน้าแรก-ทดสอบ

    SUSTAINABLE LIFE

ธุรกิจอาหารสัตว์น้ำ  ภายใต้ชื่อ  บริษัท  ไทยลักซ์  เอ็นเตอร์ไพรส์  (ประเทศไทย)  จำกัด  เราเพิ่มขีดความสามารถทางอาหาร  ผ่านนวัตกรรมอาหารสัตว์น้ำ  ซึ่งเป็นกลไกแรกของห่วงโซ่อาหาร  เพื่อสร้างอาหารที่มีคุณภาพสูงที่จะทำให้ผู้คนในสังคมมีสุขภาพแข็งแรงอย่างยั่งยืน ต่อยอดธุรกิจไปสู่การผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงที่เพิ่มขึ้นอีกด้วย

    SUSTAINABLE ENVIRONMENT

ธุรกิจพลังงานสะอาด  ภายใต้ชื่อ  บริษัท  ทีลักซ์  พาวเวอร์  จำกัด  การลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน Geothermal  และพลังงานลม  ในประเทศญี่ปุ่น  เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้สังคมผ่านนวัตกรรมพลังงานสะอาดจากธรรมชาติ  และสร้างความยั่งยืนให้แก่โลก

    SUSTAINABLE LIVING

ธุรกิจอื่น ๆ ทั่วโลก ภายใต้ชื่อ  บริษัท ทีลักซ์  โกลบอล  บิสซีเนส  จำกัด  ซึ่งจะลงทุนในกลุ่มธุรกิจที่เติบโตเร็วเพื่อเพิ่มศักยภาพในความก้าวหน้าผ่านนวัตกรรมที่สร้างความยั่งยืนให้ชุมชนและเศรษฐกิจ