โครงการบัณฑิตไทยลักซ์ ปี 13 ภาคใต้

Arrow
Arrowคณะผู้บริหาร บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) นำโดย นายพิภพ เปี่ยมอยู่ ผู้จัดการทั่วไปโรงงานสงขลา, นายธีรพล แปงเครื่อง ผู้จัดการทั่วไปสายงานขายอาหารปลา ได้ดำเนินการจัด “โครงการบัณฑิตไทยลักซ์” ต่อเนื่องเป็นปีที่13 ประจำปี 2561 โดยในครั้งนี้เป็นการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน/นักศึกษา ตั้งแต่ระดับประถม ถึงระดับอุดมศึกษา ที่เรียนดี ประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และทุนสนับสนุนสถานศึกษาในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ โดยในภาคใต้มีนักเรียนใน พื้นที่ที่ได้รับคัดเลือก ให้รับทุนการศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 41 ทุน

ทั้งนี้ได้รับเกียรติเข้าร่วมงานจากทุกภาคส่วน ได้แก่ คุณเฉวียง นิ่มดวง ร้านบางแกวฟาร์ม, คุณสมยศ นิ่มดวง ร้าน ส.เกษตร, คุณอุเทน รุ่งเรือง ร้านรุ่งเรืองกิจปศุสัตว์ , คุณพยงศักดิ์ วงสุบรรณ และ คุณเกรียงศักดิ์ ทิพพิมล ตัวแทนจำหน่ายอาหารปลาภาคใต้ รวมถึงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหน้าควน,โรงเรียนบ้านเกาะใหญ่ และโรงเรียนบ้านยางงาม จังหวัดสงขลา

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมอบโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนที่จะเติบโตเป็นอนาคตของชาติ อีกทั้งยังเป็นการสานสัมพันธ์ภายในชุมชน โดยการทำดำเนินงานในครั้งนี้ได้รับการร่วมมืออย่างอบอุ่นจากทุกภาคส่วนดังกล่าว เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ณ บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) จังหวัดสงขลา

Total Page Visits: 770 - Today Page Visits: 1