โครงการ “แบ่งปันความอบอุ่นสู่พี่น้องชาวน่าน”

Arrow
Arrow

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) โดยคณะผู้บริหาร และทีมงานขายอาหารปลา ดำเนินโครงการ “แบ่งปันความอบอุ่นสู่พี่น้องชาวน่าน” โดยการมอบผ้าห่มให้แก่ผู้ขาดแคลนในพื้นที่ ซึ่งคัดเลือกจากทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องผู้ประสบภัยหนาว ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากนายอำเภอปัว นายชนาทิป เสมแย้ม เป็นประธานในการรับมอบ พร้อมด้วยปลัดอำเภอ นายวสันต์ เขื่อนคำ, องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน นำโดย สจ.แดน จิตอารีย์, สจ.วีระชัย เอื้ออารีย์ราช, คุณอำนาจ ปิยศทิพย์ จากร้านนันทกิจเกษตร ลูกค้าตัวแทนจำหน่ายจังหวัดน่าน, คุณจักรี คงโนนกอก ลูกค้าตัวแทนจำหน่ายอาหารปลาจังหวัดขอนแก่น, ผู้อำนวยการโรงเรียนต่าง ๆ, นักเรียน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมงาน ณ ที่ว่าการอำเภอปัว จังหวัดน่าน เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561

Total Page Visits: 965 - Today Page Visits: 1