งานแสดงสินค้าและสัมนาในหัวข้อเจาะลึกไทยมาโครพลิกวิกฤตสร้างกำไร

  บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในเครือ บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) นำโดยคณะผู้บริหาร นายวรุณ อัตถากร ประธานเจ้าหน้าบริหาร บมจ.พีพี ไพร์ม นายธีระ กิติจารุรัตน์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.พีพี ไพร์ม พลเอกเชาวฤทธิ์ ประภาจิตร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจก.ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ และทีมงานฝ่ายขายอาหารกุ้ง ร่วมจัดแสดงสินค้าและสัมนาในหัวข้อ เจาะลึกไทยมาโครพลิกวิกฤตสร้างกำไร ซึ่งเป็นการไขข้อข้องใจ เกี่ยวกับ ลูกกุ้งก้ามกรามไทยมาโคร มีที่มาที่ไปอย่างไร และมีการพัฒนาสายพันธุ์อย่างไร รวมทั้งแนะนำอาหารกุ้งไทยลักซ์ ที่ตอบโจทย์ด้านการเลี้ยงในยุคปัจจุบัน ซึ่งจะช่วยให้กุ้งโตไว แข็งแรง สีสวย เป็นที่ต้องการของตลาด มีคุณค่าทางโภชนาการที่สำคัญแก่ผู้บริโภค ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งได้ทราบ ตลอดจนออกบูทแสดงสินค้าในงานวันกุ้งภาคกลางครั้งนี้ด้วย ซึ่งได้รับความสนใจต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งพื้นที่ภาคกลางและเกษตรกรภาคตะวันออกเป็นอย่าง ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี นครปฐม เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน)โดยคณะผู้บริหารและพนักงาน เข้าร่วมบริจาคโลหิต

  บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน)โดยคณะผู้บริหารและพนักงาน เข้าร่วมบริจาคโลหิต กับเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี เป็นประจำทุกไตรมาสอย่างต่อเนื่อง เพื่อสำรองโลหิตสำหรับนำไปใช้รักษาพยาบาลผู้ป่วยทั่วประเทศ ส่งเสริมการบริจาคโลหิตโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เพิ่มผู้บริจาคโลหิตรายใหม่ เพื่อให้มีโลหิตสำรองเพียงพอสำหรับผู้ป่วยที่มีความต้องการโลหิตตลอดเวลา ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ ยังได้ดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ข้อ 3 เรื่อง การมีสุขภาพ และความเป็นอยู่ที่ดี สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีส่งเสริมสวัสดิภาพสำหรับทุกคนทุกวัย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562

โครงการสานต่อความพอเพียงฯ ปี3_2562 (ภาคอีสาน)

โครงการสานต่อความพอเพียงสู่ประมงโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไทยปี3_2562 บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในเครือ บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) นำโดย พลเอกเชาวฤทธิ์ ประภาจิตร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และทีมงาน จัดโครงการสานต่อความพอเพียง สู่ประมงโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไทย ปี3/2562 โดยการสนับสนุนอาหารสัตว์น้ำสำหรับเพาะเลี้ยง เพื่อใช้ในโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน และต่อยอดถึงการจำหน่ายสัตว์น้ำต่อชุมชน สร้างรายได้หมุนเวียน และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ซึ่งในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้เดินทางจัดกิจกรรมแก่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไทย จำนวน 5 โรงเรียน ในพื้นที่ภาคอีสาน ได้แก่ รร.ตชด.นาชมภู, รร.ตชด.ห้วยเวียงงาม, รร.ตชด. บ้านเมืองทอง, รร.ตชด.เทพภูเงิน และ รร.ตชด.บ้านห้วยหมากหล่ำ ในพื้นที่ภาคอีสาน สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24 โดยมี พ.ต.อ.เพิ่มศักดิ์ ตาตะนันทน์ ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24 เป็นผู้รับมอบ พร้อมด้วยครูใหญ่จาก รร.ตชด. ทั้ง 5 […]

โครงการสานต่อความพอเพียงฯ ปี 3/2562 ภาคใต้

  บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในเครือ บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) นำโดย พลเอกเชาวฤทธิ์ ประภาจิตร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และทีมงาน จัดโครงการสานต่อความพอเพียง สู่ประมงโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไทย ปี3/2562 โดยการสนับสนุนอาหารสัตว์น้ำสำหรับเพาะเลี้ยง เพื่อใช้ในโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน และต่อยอดถึงการจำหน่ายสัตว์น้ำต่อชุมชน สร้างรายได้หมุนเวียน และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ซึ่งในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้เดินทางจัดกิจกรรมแก่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไทย จำนวน 7 โรงเรียน ในพื้นที่ภาคใต้ ได้แก่ รร.ตชด.บ้านทุ่งสบายใจ รร.ตชด.สื่อมวลชนกีฬา รร.ตชด.มหาราช1 รร.ตชด.บ้านสำนักเอาะ รร.ตชด.บ้านชายควน รร.ตชด.บ้านหาดทราย รร.ตชด.พลเอกนวล-คุณหญิงบานชื่น จันทร์ตรี ในพื้นที่ภาคใต้ สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 โดยมี พ.ต.ท.สุเทพ ชูแก้ว รองผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 เป็นผู้รับมอบ พร้อมด้วยครูใหญ่จาก รร.ตชด. ทั้ง […]

1 3 4 5