ตัวแทนผู้บริหาร บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) โดยคุณจิรวดี ตรัยวารินทร์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร มอบกระเช้าของขวัญ

ตัวแทนผู้บริหาร บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) โดยคุณจิรวดี ตรัยวารินทร์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร มอบกระเช้าของขวัญ แด่สื่อมวลชนสายการเงิน – การลงทุน, สื่อมวลชนสายธุรกิจสัตว์น้ำ, กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกองกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทย และปีใหม่จีน ประจำปี 2564 เมื่อเร็ว ๆ นี้

ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อภายในสำนักงาน และบริเวณโรงงานโดยรอบ

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) คำนึงถึงความปลอดภัย ผ่านมาตรการด้านความสะอาดและสุขอนามัย โดยการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อภายในสำนักงาน และบริเวณโรงงานโดยรอบ เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้แก่ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ในมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ณ บมจ.พีพี ไพร์ม (จ.สมุทรสงครา) และ บจก.ไทยลักซ์ฯ ในเครือ บมจ.พีพี ไพร์ม (จ.เพชรบุรี) เมื่อวันที่ 13 – 14 กุมภาพันธ์ 2564

จัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ รุ่น TLUXE198A ครั้งที่ 1/2564

บริษัท พีพี ไพร์ม จํากัด (มหาชน) หรือ PPPM โดย ม.ล.พรรณเพียงเดือน สังคหะพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ รุ่น TLUXE198A ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ของกรมควมคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ มีมติอนุมัติ ตามที่บริษัทฯ เสนอในทุกวาระ ณ ห้องรัชดาบอลรูม ชั้น 6 โรงแรม เอสซี ปาร์ค กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564

Mini Cleaning Day

บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในเครือ บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม Mini Cleaning Day โดยร่วมกันทำความสะอาดภายในพื้นที่สายการผลิตอาหารสัตว์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ที่มีการปฏิบัติงานร่วมกัน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตลอดจนเพื่อสร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในการทำงานให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด สะดวกและปลอดภัยต่อการทำงาน ณ บจก.ไทยลักซ์ฯ จ.เพชรบุรี ในเครือ บมจ.พีพี ไพร์ม วันที่ 29 มกราคม 2564

จัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ รุ่น TLUXE213A และรุ่น TLUXE205A ครั้งที่ 1/2564

บริษัท พีพี ไพร์ม จํากัด (มหาชน) หรือ PPPM โดย ม.ล.พรรณเพียงเดือน สังคหะพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ รุ่น TLUXE213A และรุ่น TLUXE205A ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ของกรมควมคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ มีมติอนุมัติ ตามที่บริษัทฯ เสนอในทุกวาระ ณ ห้องรัชดาบอลรูม ชั้น 6 โรงแรม เอสซี ปาร์ค กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

กิจกรรม Big Cleaning Day

บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในเครือ บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณพชร ศิริยกุล ผู้อำนวยการสายปฏิบัติการ, คุณชาญชัย นุชเรือน รองผู้อำนวยการสายปฏิบัติการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงาน จัดกิจกรรม Big Cleaning Day โดยร่วมกันทำความสะอาดภายในสายการผลิตอาหารสัตว์ และส่วนของสำนักงานทั้งหมด ตลอดจนเพิ่มความเข้มข้นด้านมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ด้วยการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้ออย่างสม่ำเสมอเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการจัดระเบียบพื้นที่และสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี ที่เอื้ออำนวยกับการปฏิบัติงาน ควบคู่ไปกับการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิต ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และ สุขอนามัยที่ดีของบุคลากรทุกคนในองค์กร ณ บจก.ไทยลักซ์ (จ.เพชรบุรี) และ บมจ.พีพี ไพร์ม (จ.สมุทรสงคราม) เมื่อวันที่ 16 ม.ค. 63

เพิ่มความถี่ในการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในสำนักงาน

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่พบผู้ติดเชื้อภายในประเทศอย่างต่อเนื่อง บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ จึงได้ดำเนินการเพิ่มความถี่ในการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในสำนักงาน และบริเวณโรงงานผลิตอาหารสัตว์โดยรอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดที่มีการสัมผัสบ่อยครั้ง อาทิ เครื่องสแกนนิ้ว ราวบันได ที่จับประตู เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ตลอดจนเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ณ บมจ. พีพี ไพร์ม (จ.สมุทรสงคราม), ศูนย์วิจัยฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (จ.สมุทรสงคราม) และ บจก. ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (จ.เพชรบุรี) ด้านสำนักกรุงเทพฯ และ สำนักงาน/โรงงานผลิตอาหารสัตว์ (จ.สงขลา) ได้มีการทำความสะอาดฆ่าเชื้ออย่างต่อเนื่องเช่นกัน

1 2 3 4 10