จัดอบรมหลักสูตร การควบคุมสัตว์พาหะ

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) จัดอบรมหลักสูตร การควบคุมสัตว์พาหะ เพื่อให้พนักงานได้เข้าใจและเห็นถึงความสำคัญในการควบคุมแมลงและสัตว์พาหะรวมถึงการควบคุมพื้นที่ไม่ให้อยู่ในสภาวะที่เอื้อต่อการเข้ามาของแมลงและสัตว์พาหะ และนำความรู้ไปปฎิบัติงานด้านการจัดการแมลงและสัตว์พาหะที่ถูกต้องและปลอดภัย รวมถึง เทคนิคการวิเคราะห์และควบคุมแมลงและสัตว์พาหะ เมื่อเกิดกรณีระบาด เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุม บจก.ไทยลักซ์ ในเครือ บมจ.พีพี ไพร์ม

จัดอบรมหลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) จัดอบรมหลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เพื่อเป็นการสร้างพื้นฐานและสร้างความเข้าใจความสำคัญในการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนสมัยใหม่ และตระหนักถึงความสำคัญของการทำงานเพื่อสร้างกิจกรรมที่มีคุณค่าและประสิทธิภาพให้กับองค์กร รวมไปถึงเข้าใจเทคนิคต่างๆสำหรับการจัดการปัญหาและความท้าทายในการปฎิบัติงานเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้กับพนักงาน เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563  ณ ห้องประชุม บจก.ไทยลักซ์ ในเครือ บมจ.พีพี ไพร์ม  

1 2 3 4 10