จัดทำบุญบริษัทฯ ณ บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) สาขาอ่อนนุช

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) หรือ PPPM โดยคณะผู้บริหาร และพนักงาน จัดทำบุญบริษัทฯ ซึ่งมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารเพล และถวายเครื่องสังฆทานแด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความเป็นศิริมงคลให้แก่องค์กร ตลอดจนเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน ณ บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) สาขาอ่อนนุช เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563

โครงการ “เด็กดีใจกับผู้ใหญ่ใจดี” ปี 2563

  บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) โดยคณะผู้บริหาร และพนักงาน จัดโครงการ “เด็กดีใจกับผู้ใหญ่ใจดี” ปี 2563 เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ โดยได้ดำเนินการมอบของขวัญ ของรางวัล และของเล่นส่งเสริมพัฒนาการ การเรียนรู้ ให้แก่โรงเรียนต่าง ๆ ในพื้นที่ใกล้เคียงสถานประกอบการ ได้แก่ รร.บ้านหนองชุมพล, รร.บ้านหนองประดู่ จ.เพชรบุรี, ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี โดยได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นายกอบชัย บุญอรณะ เป็นผู้รับมอบ, รร.วัดศรีสุวรรณคงคาราม จ.สมุทรสงคราม, รร.บ้านยางงาม, รร.บ้านหน้าควน และเทศบาลตำบลบางเหรียง จ.สงขลา นอกจากนี้ยังได้ออกบูธกิจกรรมในงาน ณ สนามกีฬาอำเภอเขาย้อย (เขาไม้รัง) ต.หนองชุมพล อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี โดยได้รับเกียรติจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล นางนฤมล สุภาแพ่ง กล่าวเปิดงาน ซึ่งภายในบูธมีกิจกรรมและเกมต่าง ๆ มากมายให้เด็ก เยาวชน และผู้ปกครองได้ร่วมสนุก อาทิ เกมโยนบอลหรรษา, เกมสอยดาว, กิจกรรม […]

จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ต้อนรับปีใหม่ 2563

  บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) นำโดย นายวรุณ อัตถากร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงาน จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ต้อนรับปีใหม่ 2563 โดยภายในงานมีกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ อาทิ การแสดงดนตรี, เต้นรำ, จับฉลากของขวัญ พร้อมกันนี้ยังมีรางวัลพิเศษจากผู้บริหารอีกมากมาย และรับประทานอาหารร่วมกัน ซึ่งบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสนุกสนาน ความอบอุ่น และรอยยิ้มที่มอบให้แก่กัน ในวาระต้อนรับปีใหม่ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 ณ บจก.ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (จ.เพชรบุรี) ในเครือ บมจ.พีพี ไพร์ม

กิจกรรม Big Cleaning Day

บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในเครือ บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) นำโดย นายชาญชัย นุชเรือน รองผู้อำนวยการสายปฏิบัติการ จัดกิจกรรม “Big Cleaning Day” และร่วมกันทำกิจกรรม 5 ส. จัดเก็บสิ่งของบริเวณต่าง ๆ ปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย พร้อมกันนี้ยังมีกิจกรรมให้พนักงานได้รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน และกิจกรรมสันทนาการต่าง ๆ อาทิ ประกวดร้องเพลง ตักไข่พาโชค เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อสร้างความสัมพันธ์ สร้างขวัญและกำลังใจที่ดี ส่งเสริมให้พนักงานได้ทำกิจกรรมร่วมกัน และร่วมแรงร่วมใจกันทำความสะอาด เพื่อสภาพแวดล้อมที่ดียิ่งขึ้น ณ บจก.ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ.เพชรบุรี เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562

โครงการ ปลูกรักษ์ ปล่อยพันธุ์ ป้องปันป่าชายเลน” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562

บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในเครือ บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) นำโดย นายชาญชัย นุชเรือน รองผู้อำนวยการสายปฏิบัติการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และทีมงานบริษัทฯ จัด “โครงการ ปลูกรักษ์ ปล่อยพันธุ์ ป้องปันป่าชายเลน” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 ตามแผนการบำรุงรักษา ฟื้นฟู สู่ความยั่งยืนของระบบนิเวศป่าชายเลน เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (SDGs) ข้อ 14 ว่าด้วยการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยการฟื้นฟู ซ่อมแซมในพื้นที่เดิม ให้ผืนป่าสมบูรณ์ครบ 100% ตามแผนการบำรุงรักษา ต่อเนื่อง 7 ปี (2561-2567) บนพื้นที่ 10 ไร่ และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำสู่ธรรมชาติ เพื่อแพร่ขยายพันธุ์ โดยได้รับเกียรติจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ พร้อมด้วยส่วนราชการจังหวัดเพชรบุรี ได้แก่ […]

1 7 8 9 10