รับใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว

ตัวแทนผู้บริหาร บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในเครือ บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) เข้ารับใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว จากผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นายกอบชัย บุญอรณะ โดยบริษัทฯ ได้รับรองอุตสาหกรรมสีเขียน ระดับ 3 พร้อมกันนี้ ยังร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถานประกอบการ ในหลักการดำเนินงานตามเกณฑ์ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมอีกด้วย ณ โรงแรมรอยัลไดมอน อ.เมือง จ.เพชรบุรี อุตสาหกรรมสีเขียว เป็นโครงการที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ดำเนินการส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานประกอบการอุตสาหกรรมของประเทศไทย มุ่งสู่อุตสาหกรรมสีเขียวให้ทั่วโลกยอมรับ โดยมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การผลิตเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นให้ความช่วยเหลือและกระตุ้นให้มีการพัฒนา ยกระดับการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และประหยัดพลังงาน เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562

Supporting the concert for Dokmai Flower Day Charity, Trat Province

Thai Luxe Enterprise (Thailand) Company Limited, a subsidiary of PP Prime Public Company Limited by General Chaowarit Prapachit, Chief Executive Officer (Joint) and Mr. Wichian Subchareon, President of Trat Provincial Administration Organization. Join in the honor of the financial support ceremony From a concert for charity “Flower Day Blooming 02.02.2019” in Trat province with the […]

ลูกค้าจากประเทศญี่ปุ่น เยี่ยมชมโรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ำ

คณะผู้บริหาร และทีมงาน บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในเครือ บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับผู้เยี่ยมชมโรงงาน Mr.Kido และ Mr.Chihiro จากประเทศญี่ปุ่น เพื่อเยี่ยมชมโรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ำ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี โดยมีการบรรยายถึงกระบวนการผลิตอาหารสัตว์น้ำ ตลอดจนเยี่ยมชมการสายการผลิตภายในโรงงาน แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ศึกษาเทคโนโลยี และนวัตกรรมต่าง ๆ ในการผลิตอาหารสัตว์น้ำสำเร็จรูป ที่ได้รับมาตรฐานในระดับสากล เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562

กลุ่มผู้เลี้ยงปลา จ.มุกดาหาร เยี่ยมชมโรงงานฯ

คณะผู้บริหาร และทีมงาน บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในเครือ บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับลูกค้ากลุ่มผู้เลี้ยงปลา จ.มุกดาหาร เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ำ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี โดยมีการบรรยายถึงกระบวนการผลิตอาหารสัตว์น้ำสำเร็จรูป ที่ได้รับมาตรฐานระดับสากล การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ข้อเสนอแนะจากเกษตรกรผู้มีประสบการณ์ และประสบความสำเร็จจากการใช้อาหารไทยลักซ์ ตลอดจนเข้าเยี่ยมชมภายในโรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ำ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562-PPPM

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) หรือ PPPM พลอากาศเอกพิธพร กลิ่นเฟื่อง ประธานกรรมการ (นั่งกลาง) พลเอกเชาวฤทธิ์ ประภาจิตร์ รองประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ร่วม) (นั่งที่ 2 จากขวา) พร้อมด้วยคณะกรรมการ บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) หรือ PPPM จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (RO) พร้อมทั้งรับทราบรายงานคณะกรรมการบริษัทฯ สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ณ ห้องประชุม บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) เลขที่ 62-62/1 หมู่ 2 ต.หนองชุมพล อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี […]

1 2 3 4 5 61