มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ แจ้งแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก แต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมและกำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่2/2561

Total Page Visits: 192 - Today Page Visits: 1