14 ส.ค. 2562 แจ้งประธานกรรมการบริษัทลาออกและแต่งตั้งประธานกรรมการแทน แจ้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารลาออกและแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารแทน แต่งตั้งผู้อำนวยการสายบัญชีและการเงิน และแต่งตั้งกรรมการ

Total Page Visits: 156 - Today Page Visits: 1