3 กันยายน 2562 ชี้แจงการชำระหนี้หุ้นกู้รุ่น TLUXE198A และรุ่น TLUXE199A