30 ธันวาคม 2562 ขอชี้แจงเกี่ยวกับคำพิพากษาหนี้หุ้นกู้