7 มีนาคม 2562 แจ้งเลื่อนการประชุม EGM และเปลี่ยนแปลงวันจองซื้อและชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และแจ้งวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น

Total Page Visits: 137 - Today Page Visits: 1