8 พฤษภาคม 2562 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 9/2562 เพื่อแก้ไขวันที่ใช้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 4 (PPPM-W4) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ”) แก้ไขกำหนดวันใช้สิทธิวันแรกของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และยกเลิกการแก้ไขวัตถุประสงค์และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัท

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [610.74 KB]

Total Page Visits: 763 - Today Page Visits: 1