9 กันยายน 2563 ชี้แจงความคืบหน้าเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าที่ประเทศญี่ปุ่น การโอนธุรกิจผลิตอาหารสัตว์ และการดาเนินงานต่อเนื่องของกลุ่มบริษัท ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ติดตามให้ชี้แจง (แก้ไข)

Total Page Visits: 12 - Today Page Visits: 1