ธุรกิจอาหารสัตว์น้ำ  ภายใต้ชื่อ  บริษัท  ไทยลักซ์  เอ็นเตอร์ไพรส์  (ประเทศไทย)  จำกัด  เราเพิ่มขีดความสามารถทางอาหาร  ผ่านนวัตกรรมอาหารสัตว์น้ำ  ซึ่งเป็นกลไกแรกของห่วงโซ่อาหาร  เพื่อสร้างอาหารที่มีคุณภาพสูงที่จะทำให้ผู้คนในสังคมมีสุขภาพแข็งแรงอย่างยั่งยืน ต่อยอดธุรกิจไปสู่การผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงที่เพิ่มขึ้นอีกด้วย