ผลิตภัณฑ์

อาหารปลา

นวัตกรรมใหม่ในผลิตภัณฑ์อาหารปลา โดยการนำโภชนาพันธุศาสตร์ เข้ามาใช้ในการคิดค้นสูตร ในการผลิตอาหารปลาไทยลักซ์ฯ เพื่อตอบโจทย์กับความต้องการของตลาด การเลี้ยงแบบหนาแน่น การเลี้ยงแบบพัฒนา ทั้งระบบกระชังและบ่อดิน ลดอัตราการสูญเสียของยิวระหว่างการขนส่ง หรือระหว่างที่อยู่บ่อพัก ตอบโจทย์สายพันธุ์ปลาที่พัฒนาในปัจจุบัน ตอบโจทย์การอนุบาลปลาวัยอ่อนให้แข็งแรง และอัตรารอดสูง

อาหารปลา

ปลาทะเลกินเนื้อ ไทยลักซ์

อาหารปลา

ปลานิล ไทยลักซ์

อาหารปลา

ปลานิล สปีด

อาหารปลา

ปลาดุก สปีด

อาหารปลา

ปลาดุก ไทยลักซ์

อาหารปลา

ปลาดุก เวิร์ค