ลูกค้าอาหารปลา จ.สุราษฎร์ธานี เยี่ยมชมโรงงาน

Arrow
Arrow


คณะผู้บริหาร และทีมงาน บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับลูกค้ากลุ่มผู้เลี้ยงปลากระชัง จ.สุราษฎร์ธานี เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ำ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี โดยเริ่มตั้งแต่วัตถุดิบคุณภาพที่ใช้ในการผลิตอาหารปลา กระบวนการผลิต และการควบคุมคุณภาพ ตลอดจนผลิตภัณฑ์อาหารปลาสำเร็จรูปที่ได้รับมาตรฐานระดับสากล ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้าเกษตรกร ทั้งด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และบริการที่เป็นเลิศ เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2561
Total Page Visits: 1112 - Today Page Visits: 1