อบรมหลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีและการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินเคมีรั่วไหล

Arrow
Arrow
Slider
บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทในเครือ) จัดอบรมหลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีและการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินเคมีรั่วไหล เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง เข้าใจถึงคุณสมบัติพื้นฐานของสารอันตรายแต่ละประเภท รวมไปถึงวิธีการจัดการกรณีเกิดอุบัติเหตุที่เกี่ยวกับสารอันตรายที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนความรู้ ความเข้าใจเรื่องการตอบโต้เหตุการณ์ฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อความปลอดภัยสูงสุดในการบริหารจัดการสารเคมีอันตรายในสถานประกอบการ ณ บมจ.พีพี ไพร์ม (สำนักงานใหญ่ จ.เพชรบุรี) เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564
Total Page Visits: 83 - Today Page Visits: 1