โครงการ เด็กดีใจ กับผู้ใหญ่ใจดี

เป็นการจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ในชุมชน โดยมุ่งเน้นที่เด็กและเยาวชนในท้องถิ่น โดยจะดำเนินการจัดขึ้นเนื่องในโอกาส วันเด็กแห่งชาติของทุกปี ในชุมชนละแวกใกล้เคียงฐานผลิตหลักของบริษัทฯ ได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี , จังหวัดสงขลา และ จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งมีรูปแบบการจัดงานสันทนาการ แจกของขวัญ/ของรางวัล และ เลี้ยงอาหาร แก่ผู้เข้าร่วมงาน

โดยในปี 2562 ที่ผ่านมานั้น ทางบริษัทฯได้ดำเนินงาน “เด็กดีใจ กับผู้ใหญ่ใจดี” โดยได้จัดงานสันทนาการ แจกของขวัญ/ของรางวัล และ เลี้ยงอาหาร แก่ผู้เข้าร่วมงาน โดยการตอบรับโครงการ ฯหน่วยงานภาครัฐ ครู นักเรียน และ ผู้ปกครองมีความร่วมมือและสนใจเป็นอย่างดี โดยมีผู้เข้าร่วมงานจำนวนทั้งหมด 2,500 คน

Total Page Visits: 1005 - Today Page Visits: 1