โครงการ แบ่งปันรอยยิ้ม สู่ผู้สูงอายุ

เป็นการจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ในชุมชนเช่นเดียวกัน แต่มุ่งเน้นไปที่ผู้สูงอายุในท้องถิ่น โดยจะดำเนินการจัดขึ้นเนื่องในโอกาสวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ของทุกปี ในชุมชนละแวกใกล้เคียงฐานผลิตหลักของบริษัทฯ ได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี , จังหวัดสงขลา และ จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งมีรูปแบบการจัดงานสันทนาการ แจกของขวัญ/ของรางวัล และ เลี้ยงอาหารผู้สูงอายุที่เข้าร่วมงาน

โดยในปี 2562 ที่ผ่านมานั้น ทางบริษัทฯได้ดำเนินงาน “แบ่งปันรอยยิ้ม สู่ผู้สูงอายุ” โดยได้จัดงานสันทนาการ แจกของขวัญ/ของรางวัล และ เลี้ยงอาหารผู้สูงอายุที่เข้าร่วมงาน โดยการตอบรับโครงการ ฯหน่วยงานภาครัฐ ประชาชน และ ผู้สูงอายุ มีความร่วมมือและสนใจเป็นอย่างดี โดยมีผู้เข้าร่วมงานจำนวนทั้งหมด 500 คน

Total Page Visits: 1299 - Today Page Visits: 2