โครงการ แบ่งปันรอยยิ้ม สู่ผู้สูงอายุ

เป็นการจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ในชุมชนเช่นเดียวกัน แต่มุ่งเน้นไปที่ผู้สูงอายุในท้องถิ่น โดยจะดำเนินการจัดขึ้นเนื่องในโอกาสวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ของทุกปี ในชุมชนละแวกใกล้เคียงฐานผลิตหลักของบริษัทฯ ได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดสงขลา ซึ่งมีรูปแบบการจัดงานสันทนาการ แจกของขวัญ/ของรางวัล และเลี้ยงอาหารผู้สูงอายุที่เข้าร่วมงาน

Total Page Visits: 1570 - Today Page Visits: 3