ให้สัมภาษณ์ในรายการ Market Special By Mitihoon

  นายณสุ จันทร์สม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ร่วม) และ ผู้อำนวยการสายบัญชีและการเงิน บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) หรือ PPPM  ให้สัมภาษณ์ในรายการ Market Special By Mitihoon (หนังสือพิมพ์มิติหุ้น ชี้ชัดทุกการลงทุน) ทาง Facebook Live Mitihoon Fanpage  โดยมี นายรณกฤต สารินวงศ์ เป็นพิธีกรในการดำเนินรายการสัมภาษณ์ ถึงทิศทางและแน้วโน้มในการดำเนินธุรกิจของ PP PRIME หลังจากการปรับโครงสร้างกิจการให้มีความชัดเจนกับกลุ่มธุรกิจแต่ละประเภท ทั้งธุรกิจอาหารสัตว์น้ำ/สัตว์เลี้ยง (THAI LUXE) ธุรกิจพลังงานสะอาด(TLUXE POWER) และการลงทุนในธุรกิจที่เติบโตเร็ว (TLUXE Global Business) ทั้งนี้มีการเปิดโอกาสให้นักลงทุนหรือผู้ที่สนใจ สามารถส่งคำถามเข้ามาสอบถามกับผู้บริหารของ PP PRIME ได้โดยตรงระหว่างดำเนินรายการ ณ บริษัท เดอะมิลเลี่ยนลิงค์ จำกัด อาคารซีเอส ทาวเวอร์ รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 10 […]

โครงการประมงโรงเรียน ปี10 และโครงการบัณฑิตไทยลักซ์ ปี 13 ภาคเหนือ

คณะผู้บริหาร บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) ร่วมเดินทางไปจัดกิจกรรม “โครงการประมงโรงเรียน ปี10/2561” โดยการสนับสนุนอาหารสัตว์น้ำ แก่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) พร้อมแนะนำเทคนิควิธีการเลี้ยง แก่โรงเรียนในท้องถิ่นทุรกันดาร ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการดำเนินโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ในทุกภูมิภาค ทั่วประเทศ สำหรับภาคเหนือ โรงเรียนที่ได้คัดเลือกในภูมิภาคนี้คือ โรงเรียนบ้านบึงท่ายวน ต.คอรุม อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ พร้อมกันนี้ ยังมีการจัด “โครงการบัณฑิตไทยลักซ์ ปี13/2561” โดยสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียน/นักศึกษา ที่เรียนดี ประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ รวมถึงทุนสนับสนุนสำหรับสถาบันการศึกษา ในทุกภูมิภาค ทั่วประเทศเช่นเดียวกัน โดยในภาคเหนือมีนักเรียนในพื้นที่ที่ได้รับคัดเลือก ให้รับทุนการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา รวมทั้งสิ้น จำนวน 22 ทุน ทั้งนี้ได้รับเกียรติเข้าร่วมงานจากทุกภาคส่วน ได้แก่ คุณสุวิตต์ แป้นมา ลูกค้าตัวแทนจำหน่ายอาหารปลาภาคเหนือ, สหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอุตรดิตถ์, ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา นำโดย นายอภิชาต อินรุ่ง, หน่วยงานราชการในพื้นที่ นำโดย นายสุริยะ […]

ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในงานครบรอบ 32 ปี หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

  บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) โดยผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในงานครบรอบ 32 ปี หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ซึ่งได้รับการต้อนรับจาก คุณวีระศักดิ์ พงศ์อักษร บรรณาธิการหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ เป็นตัวแทนรับมอบกระเช้าดอกไม้เนื่องในโอกาสดังกล่าว ภายในงานมีตัวแทนจากบริษัทจดทะเบียน ตัวแทนสำนักข่าวสายการเงิน การลงทุน ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติ ร่วมแสดงความยินดีกันอย่างคับคั่ง ณ สำนักงานกรุงเทพธุรกิจ ตึกเนชั่นทาวเวอร์ ถนนบางนา-ตราด เมื่อวันที่ 5 ต.ค. 2561

โครงการประมงโรงเรียน ปี10 และโครงการบัณฑิตไทยลักซ์ ปี 13 ภาคอีสาน

ประภาจิตร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานคณะกรรมการ CSR ร่วมเดินทางไปจัดกิจกรรม “โครงการประมงโรงเรียน ปี10/2561” โดยการสนับสนุนอาหารสัตว์น้ำ แก่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) พร้อมแนะนำเทคนิควิธีการเลี้ยง แก่โรงเรียนในท้องถิ่นทุรกันดาร ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการดำเนินโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ในทุกภูมิภาค ทั่วประเทศ โดยเริ่มทำพิธีส่งมอบในภาคอีสานเป็นแห่งแรก ซึ่งโรงเรียนที่ได้คัดเลือกในภูมิภาคนี้คือ โรงเรียนบ้านราวนคร ต.คูตัน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ พร้อมกันนี้ ยังมีการจัด “โครงการบัณฑิตไทยลักซ์ ปี13/2561” โดยสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียน/นักศึกษา ที่เรียนดี ประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ รวมถึงทุนสนับสนุนสำหรับสถาบันการศึกษา ในทุกภูมิภาค ทั่วประเทศเช่นเดียวกัน โดยในภาคอีสานมีนักเรียนในพื้นที่ที่ได้รับคัดเลือก ให้รับทุนการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา รวมทั้งสิ้น จำนวน 11 ทุน ทั้งนี้ได้รับเกียรติเข้าร่วมงานจากทุกภาคส่วน ได้แก่ คุณไว สายกระสุน ลูกค้าตัวแทนจำหน่ายอาหารปลาภาคอีสาน, ร้อยเอกไชยฏ์วิทย์ ไชยรบ หัวหน้าผู้ประสานงานชายแดนไทย-กัมพูชา ประจำ อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์, ผู้อำนวยการโรงเรียนต่าง ๆ ในพื้นที่ นำโดย […]

โครงการสานต่อความพอเพียงฯ รร.ตชด.บ้านห้วยตง จ.นครศรีธรรมราช

บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ดำเนิน โครงการ “สานต่อความพอเพียง สู่ประมงโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไทย” ปี2/2561 โดยการสนับสนุนอาหารสัตว์น้ำเพื่อใช้ในการเพาะเลี้ยง พร้อมถ่ายทอดเทคนิควิธีการเลี้ยงจากทีมงานผู้เชี่ยวชาญ มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตเยาวชน ต่อยอดถึงชุมชนในท้องถิ่นทุรกันดาร แนวตะเข็บชายแดนไทย ให้พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยมีแผนการส่งมอบทั้งหมด 207 โรงเรียน ตชด.ทุกภูมิภาค ทั่วประเทศ โดยคณะผู้บริหาร บริษัท ไทยลักซ์ฯ ร่วมเดินทางไปส่งมอบอาหารสัตว์น้ำ ณ โรงเรียน ตชด.บ้านห้วยตง ต.กรุงชิง อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช โรงเรียนลำดับที่สุดท้าย ใน 30 โรงเรียน ที่ได้ดำเนินโครงการฯ ในปี 2561 โดยได้รับเกียรติเข้าร่วมงานจากทุกภาคส่วน ได้แก่ หน่วยงาน ตชด. นำโดย ร.ต.อ.หญิง ลักษณา สุขแก้ว ผู้บังคับหมวดกองร้อย ตชด422, หน่วยงานประมงอำเภอท่าศาลา นำโดย ทรงชัย เส้งโสต ประมงอำเภอท่าศาลา ตัวแทนประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช, หน่วยงานราชการในพื้นที่ […]

1 2 3