โครงการบัณฑิตไทยลักซปี13 ภาคกลาง

บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในเครือ บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) นำโดย พลเอกเชาวฤทธิ์ ประภาจิตร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานคณะกรรมการ CSR พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และทีมงานบริษัทฯ ดำเนินโครงการ “บัณฑิตไทยลักซ์ ปี13” ประจำปี 2561 ภาคกลาง โดยการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียน/นักศึกษา ที่เรียนดี ประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ รวมถึงการสนับสนุนทุนสำหรับสถาบันการศึกษาเช่นเดียวกัน ตลอดจนทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน/สถาบันการศึกษาภายในชุมชน และบุตรพนักงานในองค์กร ตั้งแต่ระดับประถม ระดับมัธยมศึกษา ระดับอุดมศึกษา และทุนสนับสนุนสถานศึกษา สำหรับภาคกลางมีผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาจำนวน 72 ทุน รวมมูลค่ากว่า 200,000 บาท โดยพิธีมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร เป็นประธานในการเปิดงานและมอบทุนการศึกษา พร้อมด้วยส่วนราชการจังหวัดเพชรบุรี อาทิ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเพชรบุรี, หน่วยงานประมงจังหวัดเพชรบุรี, หน่วยงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1, องค์กรและหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น […]

โครงการบัณฑิตไทยลักซปี13 สปป ลาว

คณะผู้บริหาร บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) นำโดย พลเอกเชาวฤทธิ์ ประภาจิตร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานคณะกรรมการ CSR ดำเนินการจัด “โครงการบัณฑิตไทยลักซ์” ต่อเนื่องเป็นปีที่13 ประจำปี 2561 โดยในครั้งนี้เป็นการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนระดับประถมศึกษาที่เรียนดี ประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยใน สปป.ลาว มีนักเรียนที่ได้รับคัดเลือก จำนวน 3 โรงเรียน ทั้งนี้ได้รับเกียรติเข้าร่วมงานจากทุกภาคส่วน ได้แก่ คุณสาธิต ชัยเลิศ ตัวแทนจำหน่ายอาหารปลาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสปป.ลาว, ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่, หัวหน้าศึกษาเมือง, รวมถึงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไห่ คณะครู นักเรียน ตลอดจนผู้ปกครองนักเรียน โดยการทำดำเนินงานในครั้งนี้ได้รับการร่วมมืออย่างอบอุ่นจากทุกภาคส่วนดังกล่าว เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงเรียนบ้านไห่ สปป.ลาว

โครงการประมงโรงเรียน ปี10 ภาคใต้

คณะผู้บริหาร บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) ร่วมเดินทางไปจัดกิจกรรม “โครงการประมงโรงเรียน ปี10/2561” โดยการสนับสนุนอาหารสัตว์น้ำ แก่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) พร้อมแนะนำเทคนิควิธีการเลี้ยง แก่โรงเรียนในท้องถิ่นทุรกันดาร ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการดำเนินโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ในทุกภูมิภาค ทั่วประเทศ สำหรับภาคใต้ โรงเรียนที่ได้คัดเลือกในภูมิภาคนี้คือ โรงเรียนบ้านพรุนายขาว อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง ทั้งนี้ได้รับเกียรติเข้าร่วมงานจากทุกภาคส่วน ได้แก่ คุณสมยศ นิ่มดวง ร้าน ส. เกษตร จังหวัดพัทลุง ลูกค้าตัวแทนจำหน่ายอาหารปลาภาคใต้ ,หน่วยงานราชการในพื้นที่ นำโดย นายโกมล หนูเสน นายกเทศมนตรีตำบลคลองใหญ่ อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง, ผู้ปกครองนักเรียน, นายอัครพล คำคง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพรุนายขาว พร้อมคณะครูและนักเรียน ร่วมพิธีมอบอาหารสัตว์น้ำ โดยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากทุกภาคส่วนดังกล่าว เมื่อวันที่ 13 พ.ย. 2561

โครงการบัณฑิตไทยลักซ์ ปี 13 ภาคใต้

คณะผู้บริหาร บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) นำโดย นายพิภพ เปี่ยมอยู่ ผู้จัดการทั่วไปโรงงานสงขลา, นายธีรพล แปงเครื่อง ผู้จัดการทั่วไปสายงานขายอาหารปลา ได้ดำเนินการจัด “โครงการบัณฑิตไทยลักซ์” ต่อเนื่องเป็นปีที่13 ประจำปี 2561 โดยในครั้งนี้เป็นการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน/นักศึกษา ตั้งแต่ระดับประถม ถึงระดับอุดมศึกษา ที่เรียนดี ประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และทุนสนับสนุนสถานศึกษาในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ โดยในภาคใต้มีนักเรียนใน พื้นที่ที่ได้รับคัดเลือก ให้รับทุนการศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 41 ทุน ทั้งนี้ได้รับเกียรติเข้าร่วมงานจากทุกภาคส่วน ได้แก่ คุณเฉวียง นิ่มดวง ร้านบางแกวฟาร์ม, คุณสมยศ นิ่มดวง ร้าน ส.เกษตร, คุณอุเทน รุ่งเรือง ร้านรุ่งเรืองกิจปศุสัตว์ , คุณพยงศักดิ์ วงสุบรรณ และ คุณเกรียงศักดิ์ ทิพพิมล ตัวแทนจำหน่ายอาหารปลาภาคใต้ รวมถึงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหน้าควน,โรงเรียนบ้านเกาะใหญ่ และโรงเรียนบ้านยางงาม จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมอบโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนที่จะเติบโตเป็นอนาคตของชาติ อีกทั้งยังเป็นการสานสัมพันธ์ภายในชุมชน […]

โครงการประมงโรงเรียน ปี10 และโครงการบัณฑิตไทยลักซ์ ปี 13 ภาคกลาง

คณะผู้บริหาร บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) นำโดย พลเอกเชาวฤทธิ์ ประภาจิตร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานคณะกรรมการ CSR ร่วมเดินทางไปจัดกิจกรรม “โครงการประมงโรงเรียน ปี10/2561” โดยการสนับสนุนอาหารสัตว์น้ำ แก่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) พร้อมแนะนำเทคนิควิธีการเลี้ยง แก่โรงเรียนในท้องถิ่นทุรกันดาร ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการดำเนินโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ในทุกภูมิภาค ทั่วประเทศ ซึ่งโรงเรียนที่ได้คัดเลือกในภาคกลาง ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดต้นสน อ.เมือง จ.อ่างทอง พร้อมกันนี้ ยังมีการจัด “โครงการบัณฑิตไทยลักซ์ ปี13/2561” โดยสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียน/นักศึกษา ที่เรียนดี ประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ รวมถึงทุนสนับสนุนสำหรับสถาบันการศึกษา ในทุกภูมิภาค ทั่วประเทศเช่นเดียวกัน โดยในภาคกลางมีนักเรียนในพื้นที่ที่ได้รับคัดเลือก ให้รับทุนการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา รวมทั้งสิ้น จำนวน 16 ทุน ทั้งนี้ได้รับเกียรติเข้าร่วมงานจากทุกภาคส่วน ได้แก่ คุณธวัช ศรีสว่าง รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง, คุณธีระพงศ์ […]

1 2