โครงการประมงโรงเรียนปี 11/2562 ภาคใต้

บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในเครือ บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) นำโดย พลเอกเชาวฤทธิ์ ประภาจิตร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และทีมงาน จัดโครงการประมงโรงเรียนปี 11/2562 โดยการสนับสนุนอาหารสัตว์น้ำสำหรับเพาะเลี้ยง เพื่อให้เด็กนักเรียนมีอาหารที่ดีจากผลผลิตปลาที่มีโปรตีนสูง และต่อยอดถึงการจำหน่ายสัตว์น้ำต่อชุมชน สร้างรายได้หมุนเวียน และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ซึ่งในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้เดินทางจัดกิจกรรมแก่ โรงเรียนควนพระสาครินทร์ จ.พัทลุง เป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน (สพฐ.) พื้นที่ภาคใต้ โดยมีนายสมนึก เวชสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้รับมอบ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากลูกค้าตัวแทนจำหน่าย คุณสมยศ นิ่มดวง และคุณเฉวียง นิ่มดวง, หน่วยงานประมงอำเภอ, ประชาสัมพันธ์จังหวัดพัทลุง, นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฝาละมี, ตลอดจนหน่วยงานราชการอื่น ๆ ในพื้นที่, กรรมการสถานศึกษา, คณะครู และนักเรียน เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 […]

สัมมนา นวัตกรรมใหม่ ไทยลักซ์- ไทยมาโคร โภชนพันธุศาสตร์ที่เหนือกว่า

บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในเครือ บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) โดยคณะผู้บริหาร และทีมงานฝ่ายขายอาหารกุ้ง ร่วมกับตัวแทนจำหน่าย ร้านต.ธนกิจ ดำเนินการจัดงานสัมมนา ใน หัวข้อ นวัตกรรมใหม่ ไทยลักซ์- ไทยมาโคร โภชนพันธุศาสตร์ที่เหนือกว่า ซึ่งมีการบรรยายถึงตลาดกุ้งก้ามกราม และเทคนิคการเลี้ยงกุ้งก้ามกราม ด้วยอาหารกุ้งไทยลักซ์ ที่ตอบโจทย์ด้านการเลี้ยงในยุคปัจจุบัน ซึ่งจะช่วยให้กุ้งโตไว แข็งแรง สีสวย เป็นที่ต้องการของตลาด และโภชนพันธุศาสตร์อาหารกุ้งไทยลักซ์ที่จำเป็น และสำคัญสำหรับการเลี้ยงกุ้งอย่างยั่งยืนและ มีกำไร รวมถึงลูกพันธุ์กุ้งก้ามกรามไทยมาโคร ที่มีการพัฒนาสายพันธุ์อย่างไรให้เป็นที่ต้องการของตลาด ณ โรงแรมที วินเทจ บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562

โครงการประมงโรงเรียนปี 11/2562 ภาคอีสาน

  บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในเครือ บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) นำโดย พลเอกเชาวฤทธิ์ ประภาจิตร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และทีมงาน จัดโครงการประมงโรงเรียนปี 11/2562 โดยการสนับสนุนอาหารสัตว์น้ำสำหรับเพาะเลี้ยง เพื่อให้เด็กนักเรียนมีอาหารที่ดีจากผลผลิตปลาที่มีโปรตีนสูง และต่อยอดถึงการจำหน่ายสัตว์น้ำต่อชุมชน สร้างรายได้หมุนเวียน และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ซึ่งในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้เดินทางจัดกิจกรรมแก่ โรงเรียนบ้านกองนาง จ.หนองคาย เป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน (สพฐ.) พื้นที่ภาคอีสาน โดยมีนายรังษี สุวรรณไตร ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้รับมอบ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากลูกค้าตัวแทนจำหน่าย คุณยุทธนา พิลาคง, หน่วยงานประมงจังหวัดหนองคาย, ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย, ตลอดจนหน่วยงานราชการอื่น ๆ ในพื้นที่, กรรมการสถานศึกษา, คณะครู และนักเรียน เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ณ หอประชุม […]

ทีมงานฝ่ายขายอาหารกุ้ง ร่วมออกบูทแสดงสินค้า ในงานวันกุ้งกระบี่ ปี 62 สานสัมพันธ์คนกุ้งไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในเครือ บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) โดยทีมงานฝ่ายขายอาหารกุ้ง ร่วมออกบูทแสดงสินค้า ในงานวันกุ้งกระบี่ ปี 62 สานสัมพันธ์คนกุ้งไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ซึ่งภายในงานได้รับความร่วมมือจากผู้ค้าปัจจัย และพี่น้องชาวกุ้งไทยเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 ณ สนามหญ้าเทียม อารีนา (ตลาดเก่า) จ.กระบี่

โครงการประมงโรงเรียนปี 11/2562 ภาคกลาง

บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในเครือ บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) นำโดย พลเอกเชาวฤทธิ์ ประภาจิตร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และทีมงาน จัดโครงการประมงโรงเรียนปี 11/2562 โดยการสนับสนุนอาหารสัตว์น้ำสำหรับเพาะเลี้ยง เพื่อให้เด็กนักเรียนมีอาหารที่ดีจากผลผลิตปลาที่มีโปรตีนสูง และต่อยอดถึงการจำหน่ายสัตว์น้ำต่อชุมชน สร้างรายได้หมุนเวียน และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ซึ่งในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้เดินทางจัดกิจกรรมแก่ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดต้นสน จ.อ่างทอง ซึ่งเป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน (สพฐ.) พื้นที่ภาคกลาง โดยมีนางวนิดา สายะวงศ์ รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้รับมอบ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากลูกค้าตัวแทนจำหน่าย คุณธีระพงศ์ คุณเพียงใจ ต้นสกุลประเสริฐ, หน่วยงานประมงจังหวัดอ่างทอง, ประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง, เทศบาลเมืองอ่างทอง ตลอดจนหน่วยงานราชการอื่น ๆ ในพื้นที่, กรรมการสถานศึกษา, คณะครู และนักเรียน เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน […]

1 2