เสวนา นวัตกรรมใหม่ กุ้งก้ามกรามไทยสู่อนาคต

บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในเครือ บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) ดำเนินการจัดงานเสวนาในหัวข้อ “นวัตกรรมใหม่ กุ้งก้ามกรามไทยสู่อนาคต” นำโดยพลเอกเชาวฤทธิ์ ประภาจิตร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ผู้แทนจากกรมประมง ตลอดจนท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ ดร.ศรีจรรยา สุขมโนมนต์, นายกฤษณุพันธ์ โกเมนไปรรินทร์, คุณเจษฎา พงษ์พานิช, รศ.ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์, คุณวิมลมาศ เปี่ยมสมบูรณ์ กล่าวถึงแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี และแนวทางการเลี้ยงกุ้งก้ามกราม อาทิ การคัดเลือกลูกพันธุ์, กุ้งก้ามกรามมาโคร 1 นวัตกรรมกรมประมง, การบริหารจัดการด้านการเลี้ยงกุ้งก้ามกราม, ประสบการณ์ด้านการเลี้ยงกุ้งก้ามกราม ตลอดจนตลาดกุ้งก้ามกรามในประเทศไทย และเพื่อการส่งออก โดย บริษัท ไทยลักซ์ฯ พร้อมผลักดันและเป็นตัวกลางในการส่งเสริมเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยง ให้ประสบความสำเร็จในการเพาะเลี้ยง สามารถจำหน่ายได้ทั้งภายในประเทศ ต่างประเทศ และมุ่งสู่ระดับโลกด้วยลูกพันธุ์กุ้งก้ามกรามสายพันธุ์ที่แข็งแกร่ง ต้านทานโรค […]