โครงการ “เด็กดีใจกับผู้ใหญ่ใจดี” ปี 2563

  บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) โดยคณะผู้บริหาร และพนักงาน จัดโครงการ “เด็กดีใจกับผู้ใหญ่ใจดี” ปี 2563 เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ โดยได้ดำเนินการมอบของขวัญ ของรางวัล และของเล่นส่งเสริมพัฒนาการ การเรียนรู้ ให้แก่โรงเรียนต่าง ๆ ในพื้นที่ใกล้เคียงสถานประกอบการ ได้แก่ รร.บ้านหนองชุมพล, รร.บ้านหนองประดู่ จ.เพชรบุรี, ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี โดยได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นายกอบชัย บุญอรณะ เป็นผู้รับมอบ, รร.วัดศรีสุวรรณคงคาราม จ.สมุทรสงคราม, รร.บ้านยางงาม, รร.บ้านหน้าควน และเทศบาลตำบลบางเหรียง จ.สงขลา นอกจากนี้ยังได้ออกบูธกิจกรรมในงาน ณ สนามกีฬาอำเภอเขาย้อย (เขาไม้รัง) ต.หนองชุมพล อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี โดยได้รับเกียรติจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล นางนฤมล สุภาแพ่ง กล่าวเปิดงาน ซึ่งภายในบูธมีกิจกรรมและเกมต่าง ๆ มากมายให้เด็ก เยาวชน และผู้ปกครองได้ร่วมสนุก อาทิ เกมโยนบอลหรรษา, เกมสอยดาว, กิจกรรม […]

จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ต้อนรับปีใหม่ 2563

  บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) นำโดย นายวรุณ อัตถากร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงาน จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ต้อนรับปีใหม่ 2563 โดยภายในงานมีกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ อาทิ การแสดงดนตรี, เต้นรำ, จับฉลากของขวัญ พร้อมกันนี้ยังมีรางวัลพิเศษจากผู้บริหารอีกมากมาย และรับประทานอาหารร่วมกัน ซึ่งบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสนุกสนาน ความอบอุ่น และรอยยิ้มที่มอบให้แก่กัน ในวาระต้อนรับปีใหม่ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 ณ บจก.ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (จ.เพชรบุรี) ในเครือ บมจ.พีพี ไพร์ม

กิจกรรม Big Cleaning Day

บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในเครือ บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) นำโดย นายชาญชัย นุชเรือน รองผู้อำนวยการสายปฏิบัติการ จัดกิจกรรม “Big Cleaning Day” และร่วมกันทำกิจกรรม 5 ส. จัดเก็บสิ่งของบริเวณต่าง ๆ ปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย พร้อมกันนี้ยังมีกิจกรรมให้พนักงานได้รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน และกิจกรรมสันทนาการต่าง ๆ อาทิ ประกวดร้องเพลง ตักไข่พาโชค เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อสร้างความสัมพันธ์ สร้างขวัญและกำลังใจที่ดี ส่งเสริมให้พนักงานได้ทำกิจกรรมร่วมกัน และร่วมแรงร่วมใจกันทำความสะอาด เพื่อสภาพแวดล้อมที่ดียิ่งขึ้น ณ บจก.ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ.เพชรบุรี เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562

โครงการ ปลูกรักษ์ ปล่อยพันธุ์ ป้องปันป่าชายเลน” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562

บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในเครือ บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) นำโดย นายชาญชัย นุชเรือน รองผู้อำนวยการสายปฏิบัติการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และทีมงานบริษัทฯ จัด “โครงการ ปลูกรักษ์ ปล่อยพันธุ์ ป้องปันป่าชายเลน” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 ตามแผนการบำรุงรักษา ฟื้นฟู สู่ความยั่งยืนของระบบนิเวศป่าชายเลน เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (SDGs) ข้อ 14 ว่าด้วยการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยการฟื้นฟู ซ่อมแซมในพื้นที่เดิม ให้ผืนป่าสมบูรณ์ครบ 100% ตามแผนการบำรุงรักษา ต่อเนื่อง 7 ปี (2561-2567) บนพื้นที่ 10 ไร่ และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำสู่ธรรมชาติ เพื่อแพร่ขยายพันธุ์ โดยได้รับเกียรติจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ พร้อมด้วยส่วนราชการจังหวัดเพชรบุรี ได้แก่ […]