PPPM จัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ รุ่น TLUXE205A  และ TLUXE198A ครั้งที่1/2563

นายวรุณ อัตถากร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) หรือ PPPM จัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ รุ่น TLUXE205A  และ TLUXE198A ครั้งที่1/2563  โดยในที่ประชุมมีมติอนุมัติ​วาระต่างๆ​ ที่มีนัยสำคัญ พร้อมตอกย้ำถึงการให้ความสำคัญ​ กับการจัดการกระแสเงินสด​ การลดต้นทุน และผลักดันยอดขายในปี​ 2563​ ให้เติบโตขึ้นราว 20% ณ ห้องแกเลอเรีย โรงแรมเอส​31​ สุขุมวิท เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563

ลูกค้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตอาหารสัตว์ จ.เพชรบุรี

บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในเครือ บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) นำโดย พลเอกเชาวฤทธิ์ ประภาจิตร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และทีมงาน ให้การต้อนรับคณะลูกค้าอาหารกุ้ง เขต อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม นำโดยคุณสุพจน์ บำรุงรักษา เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตอาหารสัตว์ จ.เพชรบุรี โดยรับฟังการบรรยายด้านกระบวนการผลิตอาหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อาหารกุ้งแวนน่า โปรตีน 39% จากนั้นเข้าเยี่ยมชมภายในโรงงานเพื่อชมกระบวนการผลิตในขั้นตอนต่าง ๆ ตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบที่สดใหม่ จนกระทั่งอัดเม็ดเป็นอาหารสำเร็จรูป โปรตีนสูง ตอบโจทย์เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในปัจจุบัน ณ บจก.ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ ในเครือ บมจ. พีพี ไพร์ม จ.เพชรบุรี เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563

งานแสดงความยินดี เนื่องในวันครบรอบ 17 ปี หนังสือพิมพ์รายวันทันหุ้น

  บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) หรือ PPPM โดยตัวแทนผู้บริหาร คุณอรทัย ช่างประดิษฐ์ ผู้จัดการทั่วไปสายบริหารกลยุทธ์องค์กร และคุณจิรวดี ตรัยวารินทร์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร เข้าร่วมงานแสดงความยินดี เนื่องในวันครบรอบ 17 ปี หนังสือพิมพ์รายวันทันหุ้น ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณสุรพงษ์ เตรียมชาญชัย ผู้ก่อตั้งหนังสือพิมพ์รายวันทันหุ้น กล่าวเปิดงาน นอกจากนี้ ทางบริษัทฯ ได้ร่วมบริจาคสมทบทุน มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีคุณบุญมี อ่อนน้อม บรรณาธิการบริหาร หนังสือพิมพ์รายวันทันหุ้น เป็นผู้รับมอบ ณ โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563

คุณน้ำค้าง พึ่งทอง เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตอาหารสัตว์ บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในเครือ บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) จ.เพชรบุรี

ประธานกรรมการ บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) หรือ PPPM คุณน้ำค้าง พึ่งทอง เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตอาหารสัตว์ บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในเครือ บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) จ.เพชรบุรี เพื่อรับฟังกลยุทธ์ด้านการบริหารงาน ทิศทางการดำเนินธุรกิจในปี 2563 ตลอดจนเข้าชมกระบวนการผลิตอาหารสัตว์ภายในโรงงาน โดยมี คุณวรุณ อัตถากร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร PPPM, คุณธีระ กิติจารุรัตน์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ ผู้อำนวยการสายปฏิบัติการ PPPM, พลเอกเชาวฤทธิ์ ประภาจิตร์ ผู้อำนวยการสายการตลาดและการค้า PPPM / ผู้อำนวยการสายปฏิบัติการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจก.ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์, คุณประวีณ ดีขจรเดช ผู้อำนวยการสายบัญชีและการเงิน, คุณกนกวัลย์ วรรณบุตร ผู้อำนวยการสายบริหารกลยุทธ์องค์กร และคุณภัทชรดา จุฑาประทีป […]

1 2