เกี่ยวกับเรา

ภาพรวมธุรกิจ บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน)

ความเป็นมา บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน)

ด้วยประสบการณ์ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์น้ำและอาหารสัตว์เลี้ยงกว่า 36 ปี ผ่านการสร้างความเปลี่ยนแปลงและคุณค่าที่ดีต่อลูกค้า พันธมิตร พนักงาน และผู้ถือหุ้นของเรา ซึ่งส่งผลให้เราเป็นเสมือนพาร์ทเนอร์ที่ได้รับความไว้วางใจ และความน่าเชื่อถือ
สู่พันธกิจสูงสุดของเรา ในการบรรลุการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน และส่งเสริมความเจริญสุขของสังคม ผ่านนวัตกรรมที่ให้มนุษย์เป็นศูนย์กลาง ซึ่งประกอบด้วยค่านิยมพื้นฐานสำหรับทุกอย่างที่เราทำ ที่เราจะมุ่งมั่นตลอดไป เพื่อสร้างแรงผลักดันที่ดีต่อโลก ผ่านงานของเรา

โดยกลุ่มบริษัทภายใต้การลงทุนของ บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) ในปัจจุบัน  ได้แก่

1.บริษัท ไทยลักซ์  เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ธุรกิจผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์น้ำ สัตว์เลี้ยง  ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

บริษัท  พีพีไพร์ม  จำกัด  (มหาชน)  ยังคงขยายการลงทุนอย่างต่อเนื่องไปสู่ธุรกิจยั่งยืนอื่น ๆ ในอนาคตทั้งในประเทศและต่างประเทศ  ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจเรายังคงมุ่งมั่นสร้างความยั่งยืนให้สังคม  ด้วยการสนับสนุนโครงการเพื่อสังคมที่หลากหลาย  ให้เกิดการพัฒนาในทุกมิติ  ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ  สังคม  และสิ่งแวดล้อม  อย่างต่อเนื่อง