โครงการ รณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุ

เป็นการจัดกิจกรรม รณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุ ในช่วงเทศกาลสำคัญ ได้แก่ วันปีใหม่ วันสงกรานต์ โดยร่วมมือกับหน่วยงานราชการท้องถิ่น สถานีตำรวจทางหลวงในท้องที่ใกล้เคียงฐานการผลิตหลักของบริษัทฯ ได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี , จังหวัดสงขลา และ จังหวัดสมุทรสงคราม โดยรูปแบบการดำเนินงาน เป็นการแจกของที่ระลึก (ม่านบังแดดรถยนต์) บริเวณซุ้มทางหลวง หรือจุดพักบริการประชาชน เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนที่ใช้รถใช้ถนน ตระหนักถึงความปลอดภัยในการขับขี่ ทั้งต่อตนเอง และ ผู้อื่น

โดยในปี 2562 ที่ผ่านมานั้น ทางบริษัทฯได้ดำเนินงาน “รณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุ” โดยได้การดำเนินงาน เป็นการแจกของที่ระลึก (ม่านบังแดดรถยนต์) และ น้ำดื่มบริเวณซุ้มทางหลวง จังหวัดเพชรบุรี หรือจุดพักบริการประชาชน จ.สงขลา   โดยการตอบรับโครงการ ฯหน่วยงานภาครัฐ ประชาชน และ ผู้สัญจรเดินทางทุกท่าน รวมทั้งสื่อมวลชนต่างๆ มีความสนใจเป็นอย่างดี โดยมีผู้เข้าร่วมงานจำนวนทั้งหมด 1,000 คน

Total Page Visits: 1019 - Today Page Visits: 2