โครงการ “ปลูกรักษ์ ปล่อยพันธุ์ ป้องปันป่าชายเลน”เฉลิมพระเกียรติ

บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) จับมือภาครัฐ และประชาชน ดำเนินโครงการ “ปลูกรักษ์ ปล่อยพันธุ์ ป้องปันป่าชายเลน” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวัน

กิจกรรม : โครงการปลูกป่าฟื้นฟูประชาอาสา จ.จันทบุรี

โครงการปลูกป่าฟื้นฟูประชาอาสา จ.จันทบุรี เมื่อวันที่ 14 กรกฏาคม 2560 บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ตัวแทนจำหน่ายอาหารกุ้ง “ร้านโรจน์พานิช” หน่วยงานราชการในพื้นที่ นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองบัว โรงเรียนบ้านโขดหอย และ โรงเรียนบ้านหนองแหวน รวมถึงชาวบ้านหนองบัว