กิจกรรม : โครงการประมงโรงเรียน ปี 9 (จังหวัดอุตรดิตถ์)

โครงการประมงโรงเรียน ปี 9 (จังหวัดอุตรดิตถ์) เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 คณะผู้บริหาร ทีมงาน บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยตัวแทนจำหน่ายอาหารปลา คุณสวิตต์ แป้นมา และ คุณวัชรพงษ์ น้อยนิล ร่วมดำเนิน “โครงการประมงโรงเรียนปีที่ 9/2560”

กิจกรรม : โครงการประมงโรงเรียน ปี 9 (จังหวัดน่าน)

โครงการประมงโรงเรียน ปี 9 (จังหวัดน่าน) เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560 คณะผู้บริหาร ทีมงาน บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยตัวแทนจำหน่ายอาหารปลา คุณอำนาจ ปิยศทิพย์ ร่วมดำเนิน “โครงการประมงโรงเรียนปีที่ 9/2560”

กิจกรรม : โครงการประมงโรงเรียน ปี 9 (จังหวัดนครนายก)

โครงการประมงโรงเรียน ปี 9 (จังหวัดนครนายก) เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 คณะผู้บริหารและทีมงาน บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยตัวแทนจำหน่ายอาหารปลา คุณรุจิราภรณ์ เพชรเศรษฐ์ (ร้านวรรธนะ สุขาล) ร่วมดำเนิน “โครงการประมงโรงเรียนปีที่ 9/2560”

กิจกรรม : โครงการประมงโรงเรียน ปี 9 (จังหวัดนครนายก)

โครงการประมงโรงเรียน ปี 9 (จังหวัดนครนายก) เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 คณะผู้บริหาร นำโดย คุณกนกวัลย์ วรรณบุตร ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และนโยบาย ทีมงาน บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยตัวแทนจำหน่ายอาหารปลา คุณรุจิราภรณ์ เพชรเศรษฐ์ (ร้านวรรธนะ สุขาล) ร่วมดำเนิน “โครงการประมงโรงเรียนปีที่9/2560”

กิจกรรม : โครงการประมงโรงเรียน ปี 9 (จังหวัดอ่างทอง)

โครงการประมงโรงเรียน ปี 9 (จังหวัดอ่างทอง) เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560 คณะผู้บริหาร ทีมงาน บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยตัวแทนจำหน่ายอาหารปลา คุณธีระพงษ์และคุณเพียงใจ ต้นสกุลประเสริฐ (ร้านธีระพงษ์ฟาร์ม) ร่วมดำเนิน”โครงการประมงโรงเรียนปีที่ 9/2560″

1 2 3