กิจกรรม : โครงการบัณฑิตไทยลักซ์ปี 12/60 ลูกค้าอาหารปลา-ภาคกลางและภาคตะวันออก

โครงการบัณฑิตไทยลักซ์ปี 12/60 ลูกค้าอาหารปลา-ภาคกลางและภาคตะวันออก เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560 คณะผู้บริหาร และ ทีมงาน บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ร่วมดำเนินการมอบทุนการศึกษาในโครงการบัณฑิตไทยลักซ์ ประจำปี 2560 8 total views, 2 views today

8 total views, 2 views today

กิจกรรม : โครงการบัณฑิตไทยลักซ์ปี 12/60 ลูกค้าอาหารกุ้ง-ภาคกลาง

โครงการบัณฑิตไทยลักซ์ปี 12/60 ลูกค้าอาหารกุ้ง-ภาคกลาง เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 คณะผู้บริหาร และ ทีมงาน บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)ดำเนินการมอบทุนการศึกษาในโครงการบัณฑิตไทยลักซ์ ประจำปี 2560 ณ ร้านแพโชคสี่ทิศ ร้านเอส.ที.ฟาร์ม จ.นครปฐม และร้านณัชชาฟาร์ม 8 total views, 2 views today

8 total views, 2 views today

กิจกรรม : โครงการบัณฑิตไทยลักซ์ปี 12/60 ลูกค้าอาหารกุ้ง-ภาคกลาง

โครงการบัณฑิตไทยลักซ์ปี 12/60 ลูกค้าอาหารกุ้ง-ภาคกลาง เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560 คณะผู้บริหาร และ ทีมงาน บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)ดำเนินการมอบทุนการศึกษาในโครงการบัณฑิตไทยลักซ์ ประจำปี 2560 ณ บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) 9 total views, 2 views today

9 total views, 2 views today

กิจกรรม : โครงการบัณฑิตไทยลักซ์ปี 12/60 ลูกค้าอาหารกุ้ง-ตะวันออก

โครงการบัณฑิตไทยลักซ์ปี 12/60 ลูกค้าอาหารกุ้ง-ตะวันออก เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 คณะผู้บริหาร และ ทีมงาน บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ร่วมดำเนินการมอบทุนการศึกษาในโครงการบัณฑิตไทยลักซ์ ประจำปี 2560  6 total views, 2 views today

6 total views, 2 views today

กิจกรรม : โครงการบัณฑิตไทยลักซ์ปี 12/60 ลูกค้าอาหารปลา-ภาคเหนือ

โครงการบัณฑิตไทยลักซ์ปี 12/60 ลูกค้าอาหารปลา-ภาคเหนือ เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 คณะผู้บริหาร และ ทีมงาน บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ร่วมดำเนินการมอบทุนการศึกษาในโครงการบัณฑิตไทยลักซ์ ประจำปี 2560 7 total views, no views today

7 total views, no views today

1 2 3 4