กิจกรรม : วันเด็กแห่งชาติ 2561

วันเด็กแห่งชาติ 2561 คณะผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) จัดโครงการเด็กดีใจ กับผู้ใหญ่ใจดี ประจำปี 2561 เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ วันที่ 13 มกราคม 2561 แก่เด็กหรือเยาวชน ณ สนามกีฬา (เขาไม้รัง) 

กิจกรรม : วันเด็กแห่งชาติ 2561

วันเด็กแห่งชาติ 2561 คณะผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) จัดโครงการเด็กดีใจ กับผู้ใหญ่ใจดี ประจำปี 2561 เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ วันที่ 12 มกราคม 2561

กิจกรรม : กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2560

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2560 บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดโครงการเด็กดีใจกับผู้ใหญ่ใจดี ประจำปี 2560