กิจกรรม : โครงการแบ่งปันรอยยิ้ม สู่ผู้สูงอายุ ประจำปี 2561

โครงการแบ่งปันรอยยิ้ม สู่ผู้สูงอายุ ประจำปี 2561 บมจ.ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ มอบความสุขสู่สังคม ผ่านโครงการ “แบ่งปันรอยยิ้ม สู่ผู้สูงอายุ” ประจำปี 2561 

กิจกรรม : โครงการแบ่งปันรอยยิ้มสูู่ผู้สูงอายุ 2560

โครงการแบ่งปันรอยยิ้มสูู่ผู้สูงอายุ 2560 บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี จัด “โครงการแบ่งปันรอยยิ้ม สู่ผู้สูงอายุ” ประจำปี 2560 

กิจกรรม : โครงการแบ่งปันรอยยิ้ม สู่ผู้สูงอายุ ประจำปี 2561

โครงการแบ่งปันรอยยิ้ม สู่ผู้สูงอายุ ประจำปี 2561 บมจ.ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ มอบความสุขสู่สังคม ผ่านโครงการ “แบ่งปันรอยยิ้ม สู่ผู้สูงอายุ” ประจำปี 2561 พลเอกเชาวฤทธิ์ ประภาจิตร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ ประธานคณะกรรมการ CSR พร้อมคณะผู้บริหาร บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)