PPPM​ จัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ (รุ่น TLUXE205A) ครั้งที่ 2/2563

บริษัท พีพี ไพร์ม จํากัด (มหาชน) หรือ​ PPPM​ โดยนายวรุณ อัตถากร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร​ จัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ (รุ่น TLUXE205A) ครั้งที่ 2/2563 ในวันที่ 9 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น.​ ซึ่งเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ของกรมควมคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน​ ณ ห้องรัชดาบอลรูม ชั้น 6 โรงแรม เอสซี ปาร์ค​ กรุงเทพ​ฯ

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) หรือ PPPM นางน้ำค้าง พึ่งทอง ประธานกรรมการ (นั่งกลาง) นายวรุณ อัตถากร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (นั่งที่ 2 จากซ้าย) พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ของกรมควมคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติในทุกวาระที่บริษัทฯ เสนอ พร้อมทั้งรับทราบรายงานจากคณะกรรมการบริษัทฯ สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ณ ห้องประชุม บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) เลขที่ 62-62/1 หมู่ 2 ต.หนองชุมพล อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563

การประชุม Public Presentation

การประชุม Public Presentation เพื่อให้ข้อมูลแก่นักลงทุน และผู้เกี่ยวข้อง กรณีขึ้นเครื่องหมาย C บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) วันพฤหัสบดี ที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.30 น.

PPPM จัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ รุ่น TLUXE198A ครั้งที่2/2563

นายวรุณ อัตถากร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) หรือ PPPM จัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ รุ่น TLUXE198A ครั้งที่2/2563  โดยในที่ประชุมมีมติอนุมัติตามที่บริษัทฯ เสนอตามวาระ ส่งผลให้บริษัทฯ มีความสามารถในการผลักดันธุรกิจผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์ได้อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนขยายตลาดสู่อาหารสัตว์เลี้ยง พร้อมควบคุมค่าใช้จ่ายด้านต้นทุนวัถุดิบหลักในการผลิต ซึ่งจะทำให้ภาพรวมของต้นทุนการผลิตลดลงราว 5% โดยคาดว่าบริษัทฯ จะสามารถรักษายอดขายและผลประกอบการ ให้เติบโตต่อเนื่องเป็นปีที่ 4  ณ ห้องบอลรูม1 ชั้น5 โรงแรมเอส31 สุขุมวิท เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563

PPPM จัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ รุ่น TLUXE205A  และ TLUXE198A ครั้งที่1/2563

นายวรุณ อัตถากร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) หรือ PPPM จัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ รุ่น TLUXE205A  และ TLUXE198A ครั้งที่1/2563  โดยในที่ประชุมมีมติอนุมัติ​วาระต่างๆ​ ที่มีนัยสำคัญ พร้อมตอกย้ำถึงการให้ความสำคัญ​ กับการจัดการกระแสเงินสด​ การลดต้นทุน และผลักดันยอดขายในปี​ 2563​ ให้เติบโตขึ้นราว 20% ณ ห้องแกเลอเรีย โรงแรมเอส​31​ สุขุมวิท เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563

1 2 3 5