ความยั่งยืน

ความยั่งยืน “พีพี ไพร์ม”

-กลยุทธ์ด้านความยั่งยืน
-แนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน

 

 

ความยั่งยืน “พีพี ไพร์ม”

สร้างสรรค์พลังเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน (Empowering For Sustainability) ตลอดระยะเวลา 36 ปี ที่ผ่านมาในการดำเนินธุรกิจ ด้วยวิสัยทัศน์ที่มุ่งไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ เชื่อมั่นว่า “คน” คือพลังสำคัญของทุกธุรกิจ โดยเป้าหมายสูงสุดของบริษัทฯ คือการทำให้ชีวิตของผู้คนในสังคม มีความมั่นคงและยั่งยืน จึงดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน ให้ผลตอบแทนที่มั่นคง และมีศักยภาพในการเติบโตสูงในอนาคต ควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้แก่มีผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเป็นสำคัญ อาทิ ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ลูกค้า คู่ค้า สื่อมวลชน ชุมชน ตลอดจนบุคลากรในองค์กร ครอบคลุมทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ สิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG : Environment Social and Governance)

ทั้งนี้บริษัทฯ ยังมีการดำเนินโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) ที่เป็นรูปธรรมมามากกว่า 15 ปี และมีการจัดตั้ง คณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR Committee) เมื่อปี 2559 เพื่อกำกับดูแล กำหนด นโยบาย กลยุทธ์ แนวทางปฏิบัติ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย ตลอดจนสนับสนุน ควบคุม ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยในปี 2562 ได้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อคณะเป็น คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Committee : SD) เพื่อยกระดับและต่อยอดด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่สอดคล้องกับนโยบายขององค์กร

“พีพี ไพร์ม” ยังมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์อนาคตที่ดี สำหรับเยาวชนและเกษตรกรไทย รวมถึงชุมชนรอบข้าง ผ่านโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ ที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นรูปธรรม และมีความยั่งยืน ทั้งในระดับประเทศ และระดับชุมชน โดยสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ และครอบคลุมทั้ง 3 ด้านเช่นกัน (ESG : Environment Social and Governance)

Sustainable Development (SD)

ปฎิทิน กิจกรรม/โครงการความยั่งยืน/โครงการความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)

February 2024
M T W T F S S
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829  

แบบประเมินความพึงพอใจ โครงการสานต่อความพอเพียง สู่ประมงโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนไทย

ดาวน์โหลดเอกสารเพื่อความยั่งยืน (เพิ่มเติม)

ใบสมัครเข้าร่วม โครงการสานต่อความพอเพียง สู่ประมงโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดนไทยปี 4/2563

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [435.71 KB]