06

EN | TH

กลุ่มผู้เลี้ยงปลา จ.มุกดาหาร เยี่ยมชมโรงงานฯ

1
2
3
4
previous arrow
next arrowคณะผู้บริหาร และทีมงาน บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในเครือ บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับลูกค้ากลุ่มผู้เลี้ยงปลา จ.มุกดาหาร เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ำ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี โดยมีการบรรยายถึงกระบวนการผลิตอาหารสัตว์น้ำสำเร็จรูป ที่ได้รับมาตรฐานระดับสากล การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ข้อเสนอแนะจากเกษตรกรผู้มีประสบการณ์ และประสบความสำเร็จจากการใช้อาหารไทยลักซ์ ตลอดจนเข้าเยี่ยมชมภายในโรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ำ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562