EN | TH

การตรวจสุขภาพพนักงาน ประจำปี 2566 บมจ.พีพี ไพร์ม | บจก.ไทยลักซ์ฯ (สำนักงาน จ.สงขลา)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
previous arrow
next arrow

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดให้มีการดำเนินการตรวจสุขภาพพนักงาน ประจำปี 2566 ซึ่งเป็นหนึ่งในสวัสดิการพนักงาน โดยโรงพยาบาลศิครินทร์ หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อตรวจคัดกรองโรค รับคำแนะนำการรักษาที่ถูกต้องจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ทั้งนี้ยังเป็นการป้องกันโรค เสริมสร้างสุขภาพพลานามัยที่ดี รวมไปถึงป้องกันความเสี่ยงต่าง ๆ และสามารถดูแลรักษาได้ทันท่วงที

เมื่อวันอังคาร ที่ 28 พฤศจิกายน 2566 เวลา 07.00 – 12.00 น. ณ สำนักงาน/โรงงานจังหวัดสงขลา