06

EN | TH

การตรวจสุขภาพพนักงาน ประจำปี 2566 บมจ.พีพี ไพร์ม | บจก.ไทยลักซ์ฯ (สำนักงาน จ.เพชรบุรี)

1
2
3
4
5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
previous arrow
next arrow

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดให้มีการดำเนินการตรวจสุขภาพพนักงาน ประจำปี 2566 ซึ่งเป็นหนึ่งในสวัสดิการพนักงาน โดย โรงพยาบาลเอกชัย จ.สมุทรสาคร เพื่อตรวจคัดกรองโรค รับคำแนะนำการรักษาที่ถูกต้องจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ทั้งนี้ยังเป็นการป้องกันโรค เสริมสร้างสุขภาพพลานามัยที่ดี รวมไปถึงป้องกันความเสี่ยงต่าง ๆ และสามารถดูแลรักษาได้ทันท่วงที

เมื่อวันพุธ ที่ 29 พฤศจิกายน 2566 เวลา 07.00 – 12.00 น. ณ สำนักงาน/โรงงานจังหวัดเพชรบุรี