06

EN | TH

กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา พร้อมด้วยจตุปัจจัย เครื่องไทยทาน แด่พระภิกษุ

ถวายเทียน_190711_0001
ถวายเทียน_190711_0002
ถวายเทียน_190711_0003
ถวายเทียน_190711_0004
previous arrow
next arrow

บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) โดยตัวแทนพนักงาน จัดกิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา พร้อมด้วยจตุปัจจัย เครื่องไทยทาน แด่พระภิกษุสงฆ์ ณ วัดศรีสุวรรณคงคาราม, วัดธรรมประดิษฐ์ จ.สมุทรสงคราม วัดเขาสะแก และวัดหนองชุมพล จ.เพชรบุรี ซึ่งเป็นวัดที่ตั้งอยู่ใกล้สถานประกอบการของบริษัทฯ เพื่อให้พระสงฆ์ได้จุดบูชาพระรัตนตรัย ตลอดการจำพรรษา ถวายเป็นพุทธบูชา และรักษาไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามของชาวพุทธให้คงอยู่ตลอดไป เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562