EN | TH

กิจกรรม : กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2560

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2560

บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดโครงการเด็กดีใจกับผู้ใหญ่ใจดี ประจำปี 2560  โดยได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ในวันที่ 13-14 มกราคม 2560 ให้กับเด็กๆ โรงเรียนบ้านหนองชุมพล จ.เพชรบุรี อบต.หนองชุมพล จ.เพชรบุรี โรงเรียนวัดศรีสุวรรณคงคาราม จ.สมุทรสงคราม โรงเรียนบ้านดอนจั่น จ.สมุทรสงคราม โรงเรียนบ้านหน้าควน จ.สงขลา โรงเรียนบ้านเกาะใหญ่ จ.สงขลา และโรงเรียน บ้านยางงาม จ.สงขลา โดยภายในงานจะมีการแสดงของเด็กๆ และการจัดซุ้มเกมส์ต่างๆ ให้เด็กๆได้ร่วมสนุกพร้อมอาหารเครื่องดื่มฟรีตลอดงาน และมีการแจกของขวัญของรางวัล เช่น จักรยาน หม้อหุงข้าว เตารีด และของเล่นสำหรับเด็ก ๆ อีกมากมาย