06

EN | TH

กิจกรรม : กิจกรรม BIG CLEANING DAY

กิจกรรม Big Cleaning Day

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 คณะผู้บริหาร นำโดย พลเอกเชาวฤทธิ์ ประภาจิตต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และทีมงาน บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ที่โรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ำ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี โดยแบ่งพื้นที่ทำความ สะอาดทั่วทั้งโรงงาน เพื่อให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการสร้างบรรยากาศในพื้นที่ทำงานให้สะอาด น่าอยู่ และเป็นระเบียบ อีกทั้งยังมีการจัดประกวดพื้นที่ทำความสะอาดชนะเลิศพร้อมมอบของรางวัล รวมไปถึงการจับฉลากทองคำ จำนวน 3 รางวัล สำหรับพนักงานที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้อีกด้วย