06

EN | TH

กิจกรรม : คณะลูกค้าจากประเทศเมียนมาร์ เยี่ยมชมโรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ำ

คณะลูกค้าจากประเทศเมียนมาร์ เยี่ยมชมโรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ำ

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ได้มีโอกาสต้อนรับ หจก.พีซีเค ดีเวลลอปเม้นท์ และคณะลูกค้าจากประเทศเมียนมาร์  เดินทางมาเยี่ยมชมโรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ำ จ.เพชรบุรี , ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จ.สมุทรสงคราม และฟาร์มลูกค้าที่ใช้อาหารปลาไทยลักซ์อยู่ในปัจจุบันโดยเข้าชมกระบวนผลิตอาหารสัตว์น้ำตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบ การตรวจสอบคุณภาพ การผลิต รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ต่างๆของบริษัทฯ โดยมีคณะผู้บริหาร และทีมงานของบริษัทไทยลักซ์ฯ ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น