EN | TH

กิจกรรม : คณะอาจารย์และนักศึกษา ม.มหิดล เยี่ยมชมโรงงาน

คณะอาจารย์และนักศึกษา ม.มหิดล เยี่ยมชมโรงงาน

บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ได้ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ำ จ.เพชรบุรี  ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 โดยเข้าชมกระบวนผลิตอาหารสัตว์น้ำตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบ การตรวจสอบคุณภาพ การผลิต รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ต่างๆของบริษัทฯ โดยมีทีมงานของบริษัทไทยลักซ์ฯ ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น